ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2012 intercept [en] การออกเสียงคำว่า intercept 0 โหวต
27/04/2012 cross the Rubicon [en] การออกเสียงคำว่า cross the Rubicon 0 โหวต
27/04/2012 astrolabe [en] การออกเสียงคำว่า astrolabe 0 โหวต
27/04/2012 astrogeology [en] การออกเสียงคำว่า astrogeology 0 โหวต
27/04/2012 Tinker Toys [en] การออกเสียงคำว่า Tinker Toys 0 โหวต
27/04/2012 fetishization [en] การออกเสียงคำว่า fetishization 0 โหวต
27/04/2012 democratization [en] การออกเสียงคำว่า democratization 0 โหวต
10/03/2012 Arachnology [en] การออกเสียงคำว่า Arachnology 0 โหวต
10/03/2012 portmanteau [en] การออกเสียงคำว่า portmanteau 0 โหวต
06/03/2012 codex [en] การออกเสียงคำว่า codex 4 โหวต
06/03/2012 pirate [en] การออกเสียงคำว่า pirate 1 โหวต
06/03/2012 messenger [en] การออกเสียงคำว่า messenger 1 โหวต
06/03/2012 achoo [en] การออกเสียงคำว่า achoo 1 โหวต
06/03/2012 serena [en] การออกเสียงคำว่า serena 0 โหวต
06/03/2012 serial [en] การออกเสียงคำว่า serial 2 โหวต
06/03/2012 serene [en] การออกเสียงคำว่า serene 2 โหวต
06/03/2012 serenity [en] การออกเสียงคำว่า serenity 0 โหวต
06/03/2012 commandeer [en] การออกเสียงคำว่า commandeer 0 โหวต
06/03/2012 Kasey [en] การออกเสียงคำว่า Kasey 0 โหวต
06/03/2012 flammable [en] การออกเสียงคำว่า flammable 1 โหวต
06/03/2012 inflammatory [en] การออกเสียงคำว่า inflammatory 2 โหวต
06/03/2012 dare [en] การออกเสียงคำว่า dare 3 โหวต
06/03/2012 drum [en] การออกเสียงคำว่า drum 2 โหวต
06/03/2012 guitar [en] การออกเสียงคำว่า guitar 0 โหวต
06/03/2012 xylophone [en] การออกเสียงคำว่า xylophone 0 โหวต
06/03/2012 fjord [en] การออกเสียงคำว่า fjord 1 โหวต
06/03/2012 dire [en] การออกเสียงคำว่า dire 0 โหวต
06/03/2012 whistle [en] การออกเสียงคำว่า whistle 0 โหวต
06/03/2012 relevance [en] การออกเสียงคำว่า relevance 0 โหวต
06/03/2012 sneakiness [en] การออกเสียงคำว่า sneakiness 0 โหวต