ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2012 intercept [en] การออกเสียงคำว่า intercept คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 cross the Rubicon [en] การออกเสียงคำว่า cross the Rubicon คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 astrolabe [en] การออกเสียงคำว่า astrolabe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 astrogeology [en] การออกเสียงคำว่า astrogeology คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 Tinker Toys [en] การออกเสียงคำว่า Tinker Toys คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 fetishization [en] การออกเสียงคำว่า fetishization คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 democratization [en] การออกเสียงคำว่า democratization คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2012 Arachnology [en] การออกเสียงคำว่า Arachnology คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2012 portmanteau [en] การออกเสียงคำว่า portmanteau คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 codex [en] การออกเสียงคำว่า codex คะแนนโหวต 3 คะแนน
06/03/2012 pirate [en] การออกเสียงคำว่า pirate คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 messenger [en] การออกเสียงคำว่า messenger คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 achoo [en] การออกเสียงคำว่า achoo คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 serena [en] การออกเสียงคำว่า serena คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 serial [en] การออกเสียงคำว่า serial คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 serene [en] การออกเสียงคำว่า serene คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 serenity [en] การออกเสียงคำว่า serenity คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 commandeer [en] การออกเสียงคำว่า commandeer คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 Kasey [en] การออกเสียงคำว่า Kasey คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 flammable [en] การออกเสียงคำว่า flammable คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 inflammatory [en] การออกเสียงคำว่า inflammatory คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/03/2012 dare [en] การออกเสียงคำว่า dare คะแนนโหวต 3 คะแนน
06/03/2012 drum [en] การออกเสียงคำว่า drum คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/03/2012 guitar [en] การออกเสียงคำว่า guitar คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 xylophone [en] การออกเสียงคำว่า xylophone คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 fjord [en] การออกเสียงคำว่า fjord คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/03/2012 dire [en] การออกเสียงคำว่า dire คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 whistle [en] การออกเสียงคำว่า whistle คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 relevance [en] การออกเสียงคำว่า relevance คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 sneakiness [en] การออกเสียงคำว่า sneakiness คะแนนโหวต 0 คะแนน