ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
27/04/2012 incept [en] การออกเสียงคำว่า incept โดย bananaman
27/04/2012 rhapsodize [en] การออกเสียงคำว่า rhapsodize โดย TopQuark
27/04/2012 astrogeology [en] การออกเสียงคำว่า astrogeology โดย pkbowers5581
06/03/2012 serena [en] การออกเสียงคำว่า serena คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2012 unhygienic [en] การออกเสียงคำว่า unhygienic โดย Ann_deLune
05/03/2012 obumbrative [en] การออกเสียงคำว่า obumbrative คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2012 remou [fr] การออกเสียงคำว่า remou โดย Kenji75018
05/03/2012 commonality [en] การออกเสียงคำว่า commonality โดย ntamadb