ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/04/2012 intercept [en] intercept การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 cross the Rubicon [en] cross the Rubicon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 astrolabe [en] astrolabe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 astrogeology [en] astrogeology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 fetishization [en] fetishization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 democratization [en] democratization การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2012 Arachnology [en] Arachnology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2012 portmanteau [en] portmanteau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 codex [en] codex การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/03/2012 pirate [en] pirate การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 messenger [en] messenger การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 achoo [en] achoo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 serena [en] serena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Serial [en] Serial การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 serene [en] serene การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 serenity [en] serenity การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 commandeer [en] commandeer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 Kasey [en] Kasey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 flammable [en] flammable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 inflammatory [en] inflammatory การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/03/2012 dare [en] dare การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/03/2012 drum [en] drum การออกเสียง 2คะแนนโหวต
06/03/2012 guitar [en] guitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 xylophone [en] xylophone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 fjord [en] fjord การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/03/2012 dire [en] dire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 whistle [en] whistle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 relevance [en] relevance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/03/2012 sneakiness [en] sneakiness การออกเสียง 0คะแนนโหวต