ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2012 intercept [en] การออกเสียง : intercept 0 โหวต
27/04/2012 cross the Rubicon [en] การออกเสียง : cross the Rubicon 0 โหวต
27/04/2012 astrolabe [en] การออกเสียง : astrolabe 0 โหวต
27/04/2012 astrogeology [en] การออกเสียง : astrogeology 0 โหวต
27/04/2012 Tinker Toys [en] การออกเสียง : Tinker Toys 0 โหวต
27/04/2012 fetishization [en] การออกเสียง : fetishization 0 โหวต
27/04/2012 democratization [en] การออกเสียง : democratization 0 โหวต
10/03/2012 Arachnology [en] การออกเสียง : Arachnology 0 โหวต
10/03/2012 portmanteau [en] การออกเสียง : portmanteau 0 โหวต
06/03/2012 codex [en] การออกเสียง : codex 4 โหวต
06/03/2012 pirate [en] การออกเสียง : pirate 1 โหวต
06/03/2012 messenger [en] การออกเสียง : messenger 1 โหวต
06/03/2012 achoo [en] การออกเสียง : achoo 1 โหวต
06/03/2012 serena [en] การออกเสียง : serena 0 โหวต
06/03/2012 serial [en] การออกเสียง : serial 2 โหวต
06/03/2012 serene [en] การออกเสียง : serene 2 โหวต
06/03/2012 serenity [en] การออกเสียง : serenity 0 โหวต
06/03/2012 commandeer [en] การออกเสียง : commandeer 1 โหวต
06/03/2012 Kasey [en] การออกเสียง : Kasey 0 โหวต
06/03/2012 flammable [en] การออกเสียง : flammable 1 โหวต
06/03/2012 inflammatory [en] การออกเสียง : inflammatory 3 โหวต
06/03/2012 dare [en] การออกเสียง : dare 3 โหวต
06/03/2012 drum [en] การออกเสียง : drum 2 โหวต
06/03/2012 guitar [en] การออกเสียง : guitar 0 โหวต
06/03/2012 xylophone [en] การออกเสียง : xylophone 0 โหวต
06/03/2012 fjord [en] การออกเสียง : fjord 1 โหวต
06/03/2012 dire [en] การออกเสียง : dire 0 โหวต
06/03/2012 whistle [en] การออกเสียง : whistle 0 โหวต
06/03/2012 relevance [en] การออกเสียง : relevance 1 โหวต
06/03/2012 sneakiness [en] การออกเสียง : sneakiness 0 โหวต