ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/04/2019 rexeritis [la] การออกเสียง : rexeritis โดย giorgiospizzi
11/04/2019 merum [la] การออกเสียง : merum โดย giorgiospizzi
11/04/2019 potentis [la] การออกเสียง : potentis โดย giorgiospizzi
04/04/2019 laudabaris [la] การออกเสียง : laudabaris โดย giorgiospizzi
04/04/2019 solacii [la] การออกเสียง : solacii โดย giorgiospizzi
28/03/2019 dilatum [la] การออกเสียง : dilatum โดย giorgiospizzi
28/03/2019 ageretis [la] การออกเสียง : ageretis โดย giorgiospizzi
26/03/2019 neglegere [la] การออกเสียง : neglegere โดย giorgiospizzi
26/03/2019 neglego [la] การออกเสียง : neglego โดย giorgiospizzi
25/03/2019 laudantem [la] การออกเสียง : laudantem โดย giorgiospizzi
25/03/2019 laudantis [la] การออกเสียง : laudantis โดย giorgiospizzi
25/03/2019 audiamus [la] การออกเสียง : audiamus โดย giorgiospizzi
21/03/2019 illarum [la] การออกเสียง : illarum โดย giorgiospizzi
19/03/2019 factus essem [la] การออกเสียง : factus essem โดย giorgiospizzi
14/03/2019 coniuratorum [la] การออกเสียง : coniuratorum โดย giorgiospizzi
14/03/2019 coniurati [la] การออกเสียง : coniurati โดย abyzhuahernandez
13/03/2019 hortaris [la] การออกเสียง : hortaris โดย giorgiospizzi
13/03/2019 ferremini [la] การออกเสียง : ferremini โดย giorgiospizzi
07/03/2019 horteris [la] การออกเสียง : horteris โดย giorgiospizzi
07/03/2019 laudavisset [la] การออกเสียง : laudavisset โดย giorgiospizzi
07/03/2019 sapientissime [la] การออกเสียง : sapientissime โดย giorgiospizzi
28/02/2019 liberrime [la] การออกเสียง : liberrime โดย giorgiospizzi
28/02/2019 Liberius [la] การออกเสียง : Liberius โดย giorgiospizzi
28/02/2019 audiat [la] การออกเสียง : audiat โดย giorgiospizzi
28/02/2019 capientur [la] การออกเสียง : capientur โดย giorgiospizzi
21/02/2019 rexerant [la] การออกเสียง : rexerant โดย giorgiospizzi
18/02/2019 audirentur [la] การออกเสียง : audirentur โดย giorgiospizzi
14/02/2019 fori [la] การออกเสียง : fori โดย giorgiospizzi
14/02/2019 audiantur [la] การออกเสียง : audiantur โดย giorgiospizzi
14/02/2019 acrem [la] การออกเสียง : acrem โดย giorgiospizzi