ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
07/12/2018 munificentiae [la] การออกเสียง : munificentiae โดย giorgiospizzi
07/12/2018 immotum [la] การออกเสียง : immotum โดย kale
07/12/2018 immota [la] การออกเสียง : immota โดย giorgiospizzi
07/12/2018 immotus [la] การออกเสียง : immotus โดย kale
07/12/2018 hortareris [la] การออกเสียง : hortareris โดย giorgiospizzi
07/12/2018 hortatur [la] การออกเสียง : hortatur โดย giorgiospizzi
07/12/2018 noluissemus [la] การออกเสียง : noluissemus โดย giorgiospizzi
07/12/2018 tuleram [la] การออกเสียง : tuleram โดย giorgiospizzi
07/12/2018 audiamini [la] การออกเสียง : audiamini โดย giorgiospizzi
07/12/2018 facilior [la] การออกเสียง : facilior โดย kale
06/12/2018 acerrimus [la] การออกเสียง : acerrimus โดย giorgiospizzi
04/12/2018 voluerant [la] การออกเสียง : voluerant โดย giorgiospizzi
04/12/2018 laudarentur [la] การออกเสียง : laudarentur โดย giorgiospizzi
04/12/2018 monuisse [la] การออกเสียง : monuisse โดย giorgiospizzi
28/11/2018 urbanum [la] การออกเสียง : urbanum โดย giorgiospizzi
28/11/2018 Urbanus [la] การออกเสียง : Urbanus โดย giorgiospizzi
28/11/2018 agatis [la] การออกเสียง : agatis โดย giorgiospizzi
27/11/2018 regetis [la] การออกเสียง : regetis โดย giorgiospizzi
27/11/2018 noluisset [la] การออกเสียง : noluisset โดย giorgiospizzi
26/11/2018 postremum [la] การออกเสียง : postremum โดย giorgiospizzi
26/11/2018 ferris [la] การออกเสียง : ferris โดย giorgiospizzi
26/11/2018 virtutem [la] การออกเสียง : virtutem โดย giorgiospizzi
26/11/2018 virtuti [la] การออกเสียง : virtuti โดย giorgiospizzi
21/11/2018 rexeram [la] การออกเสียง : rexeram โดย giorgiospizzi
20/11/2018 hortabimur [la] การออกเสียง : hortabimur โดย giorgiospizzi
20/11/2018 sapientius [la] การออกเสียง : sapientius โดย giorgiospizzi
20/11/2018 sapientior [la] การออกเสียง : sapientior โดย giorgiospizzi
20/11/2018 monentem [la] การออกเสียง : monentem โดย giorgiospizzi
20/11/2018 monenti [la] การออกเสียง : monenti โดย giorgiospizzi
20/11/2018 monentis [la] การออกเสียง : monentis โดย giorgiospizzi