ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
15/10/2018 laudemini [la] การออกเสียง : laudemini โดย giorgiospizzi
12/10/2018 fortissimum [la] การออกเสียง : fortissimum โดย giorgiospizzi
12/10/2018 fortissimus [la] การออกเสียง : fortissimus โดย giorgiospizzi
12/10/2018 aequa [la] การออกเสียง : aequa โดย giorgiospizzi
12/10/2018 capiebant [la] การออกเสียง : capiebant โดย giorgiospizzi
12/10/2018 Ciceronis [la] การออกเสียง : Ciceronis โดย giorgiospizzi
12/10/2018 remedii [la] การออกเสียง : remedii โดย giorgiospizzi
12/10/2018 remedium [la] การออกเสียง : remedium โดย giorgiospizzi
12/10/2018 populari [la] การออกเสียง : populari โดย giorgiospizzi
11/10/2018 saepis [la] การออกเสียง : saepis โดย giorgiospizzi
11/10/2018 saepes [la] การออกเสียง : saepes โดย giorgiospizzi
11/10/2018 noluero [la] การออกเสียง : noluero โดย giorgiospizzi
11/10/2018 feretur [la] การออกเสียง : feretur โดย giorgiospizzi
11/10/2018 dedicatum [la] การออกเสียง : dedicatum โดย giorgiospizzi
11/10/2018 dedicavi [la] การออกเสียง : dedicavi โดย giorgiospizzi
11/10/2018 fiebam [la] การออกเสียง : fiebam โดย giorgiospizzi
11/10/2018 hortarer [la] การออกเสียง : hortarer โดย giorgiospizzi
11/10/2018 caperes [la] การออกเสียง : caperes โดย giorgiospizzi
11/10/2018 audias [la] การออกเสียง : audias โดย giorgiospizzi
11/10/2018 monebamini [la] การออกเสียง : monebamini โดย giorgiospizzi
11/10/2018 laudabimus [la] การออกเสียง : laudabimus โดย giorgiospizzi
11/10/2018 invitatum [la] การออกเสียง : invitatum โดย giorgiospizzi
11/10/2018 invitavi [la] การออกเสียง : invitavi โดย giorgiospizzi
11/10/2018 invitare [la] การออกเสียง : invitare โดย giorgiospizzi
11/10/2018 invito [la] การออกเสียง : invito โดย giorgiospizzi
11/10/2018 moneretur [la] การออกเสียง : moneretur โดย giorgiospizzi
11/10/2018 noluerit [la] การออกเสียง : noluerit โดย giorgiospizzi
11/10/2018 contuli [la] การออกเสียง : contuli โดย giorgiospizzi
11/10/2018 confero [la] การออกเสียง : confero โดย giorgiospizzi
11/10/2018 capimini [la] การออกเสียง : capimini โดย giorgiospizzi