ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/01/2015 veraneando [es] การออกเสียงคำว่า veraneando คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2015 aretes [es] การออกเสียงคำว่า aretes คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2015 aventajarnos [es] การออกเสียงคำว่า aventajarnos คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2014 languidez [es] การออกเสียงคำว่า languidez คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2014 polilla [es] การออกเสียงคำว่า polilla คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2014 anclaje [es] การออกเสียงคำว่า anclaje คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2014 abrupto [es] การออกเสียงคำว่า abrupto คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/11/2014 mari mari [arn] การออกเสียงคำว่า mari mari คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2014 bermejo [es] การออกเสียงคำว่า bermejo คะแนนโหวต 2 คะแนน
14/05/2014 cerramos [es] การออกเสียงคำว่า cerramos คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/05/2014 especialista [es] การออกเสียงคำว่า especialista คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 limadura [es] การออกเสียงคำว่า limadura คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 véase [es] การออกเสียงคำว่า véase คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/05/2014 tuteo [es] การออกเสียงคำว่า tuteo คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 espaciado [es] การออกเสียงคำว่า espaciado คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 longadura [es] การออกเสียงคำว่า longadura คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 moda [es] การออกเสียงคำว่า moda คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 irreversible [es] การออกเสียงคำว่า irreversible คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/05/2014 Santiago Salvador [es] การออกเสียงคำว่า Santiago Salvador คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 billetera [es] การออกเสียงคำว่า billetera คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 enfermedad [es] การออกเสียงคำว่า enfermedad คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 remedio [es] การออกเสียงคำว่า remedio คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 Sixto [es] การออกเสียงคำว่า Sixto คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2014 hereje [es] การออกเสียงคำว่า hereje คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2014 dislexia [es] การออกเสียงคำว่า dislexia คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/05/2014 deambula [es] การออกเสียงคำว่า deambula คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2014 Mozárabes [es] การออกเสียงคำว่า Mozárabes คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/05/2014 homónimo [es] การออกเสียงคำว่า homónimo คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/05/2014 Añelo [es] การออกเสียงคำว่า Añelo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2014 basándonos [es] การออกเสียงคำว่า basándonos คะแนนโหวต 0 คะแนน