ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/01/2015 veraneando [es] veraneando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2015 aretes [es] aretes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/01/2015 aventajarnos [es] aventajarnos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2014 languidez [es] languidez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2014 polilla [es] polilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2014 anclaje [es] anclaje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2014 abrupto [es] abrupto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/11/2014 mari mari [arn] mari mari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2014 bermejo [es] bermejo การออกเสียง 2คะแนนโหวต
14/05/2014 cerramos [es] cerramos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/05/2014 especialista [es] especialista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 limadura [es] limadura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 véase [es] véase การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2014 tuteo [es] tuteo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 espaciado [es] espaciado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 longadura [es] longadura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 moda [es] moda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 irreversible [es] irreversible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/05/2014 Santiago Salvador [es] Santiago Salvador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 billetera [es] billetera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 enfermedad [es] enfermedad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 remedio [es] remedio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 Sixto [es] Sixto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2014 hereje [es] hereje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2014 dislexia [es] dislexia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/05/2014 deambula [es] deambula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2014 Mozárabes [es] Mozárabes การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/05/2014 homónimo [es] homónimo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/05/2014 Añelo [es] Añelo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2014 basándonos [es] basándonos การออกเสียง 0คะแนนโหวต