ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/10/2012 [ja] การออกเสียงคำว่า 兵 คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2012 気を付ける [ja] การออกเสียงคำว่า 気を付ける คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 ひく [ja] การออกเสียงคำว่า ひく คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 あるく [ja] การออกเสียงคำว่า あるく คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 しぼる [ja] การออกเสียงคำว่า しぼる คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 なげる [ja] การออกเสียงคำว่า なげる คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 うたう [ja] การออกเสียงคำว่า うたう คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 あそぶ [ja] การออกเสียงคำว่า あそぶ คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 ほし [ja] การออกเสียงคำว่า ほし คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 いつでも [ja] การออกเสียงคำว่า いつでも คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 訛り [ja] การออกเสียงคำว่า 訛り คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 薄い [ja] การออกเสียงคำว่า 薄い คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 [ja] การออกเสียงคำว่า 船 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 静か [ja] การออกเสียงคำว่า 静か คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/10/2012 adenosintrifosfato [it] การออกเสียงคำว่า adenosintrifosfato คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 愛子 [ja] การออกเสียงคำว่า 愛子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 終える [ja] การออกเสียงคำว่า 終える คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 ゆき [ja] การออกเสียงคำว่า ゆき คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 しお [ja] การออกเสียงคำว่า しお คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 回る [ja] การออกเสียงคำว่า 回る คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/10/2012 ありがとう [ja] การออกเสียงคำว่า ありがとう คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 上海 [ja] การออกเสียงคำว่า 上海 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 北京 [ja] การออกเสียงคำว่า 北京 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 いし [ja] การออกเสียงคำว่า いし คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 口ひげ [ja] การออกเสียงคำว่า 口ひげ คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 草木 [ja] การออกเสียงคำว่า 草木 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 もえる [ja] การออกเสียงคำว่า もえる คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 [ja] การออกเสียงคำว่า 明 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 [ja] การออกเสียงคำว่า 丁 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2012 尖閣 [ja] การออกเสียงคำว่า 尖閣 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด