ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/10/2012 [ja] 兵 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 ひく [ja] ひく การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 あるく [ja] あるく การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 しぼる [ja] しぼる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 なげる [ja] なげる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 うたう [ja] うたう การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 あそぶ [ja] あそぶ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 ほし [ja] ほし การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 いつでも [ja] いつでも การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 訛り [ja] 訛り การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 薄い [ja] 薄い การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 [ja] 船 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 静か [ja] 静か การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/10/2012 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 愛子 [ja] 愛子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 終える [ja] 終える การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 ゆき [ja] ゆき การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 しお [ja] しお การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 回る [ja] 回る การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2012 ありがとう [ja] ありがとう การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 上海 [ja] 上海 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 北京 [ja] 北京 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 いし [ja] いし การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 口ひげ [ja] 口ひげ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 草木 [ja] 草木 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 もえる [ja] もえる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 [ja] 明 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 [ja] 丁 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2012 尖閣 [ja] 尖閣 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด