ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/04/2014 一部分 [ja] 一部分 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/04/2014 一挙に [ja] 一挙に การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2013 go-shokai shimasu [ja] go-shokai shimasu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2013 shokai [ja] shokai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/11/2013 同性愛 [ja] 同性愛 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2013 ボクシング [ja] ボクシング การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2012 [ja] 兵 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 ギニー [ja] ギニー การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 秘書 [ja] 秘書 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/10/2012 スワン [ja] スワン การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 聖剣 [ja] 聖剣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 リン [ja] リン การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 狩る [ja] 狩る การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 一間 [ja] 一間 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 ひく [ja] ひく การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 おす [ja] おす การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 ぬう [ja] ぬう การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 野次馬 [ja] 野次馬 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 一万円 [ja] 一万円 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/10/2012 叩く [ja] 叩く การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 英 (えい) [ja] 英 (えい) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 掻く [ja] 掻く การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/10/2012 甘酒 [ja] 甘酒 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 おちる [ja] おちる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 未だ [ja] 未だ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 おくる [ja] おくる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 ほる [ja] ほる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 すわる [ja] すわる การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 おきる [ja] おきる การออกเสียง 0คะแนนโหวต