ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/08/2010 culege [ro] การออกเสียง : culege 0 โหวต
21/08/2010 lampadar [ro] การออกเสียง : lampadar 0 โหวต
21/08/2010 urmare [ro] การออกเสียง : urmare 0 โหวต
21/08/2010 culegător [ro] การออกเสียง : culegător 0 โหวต
21/08/2010 scruta [ro] การออกเสียง : scruta 0 โหวต
21/08/2010 răzbunare [ro] การออกเสียง : răzbunare 0 โหวต
21/08/2010 răzbuna [ro] การออกเสียง : răzbuna 0 โหวต
21/08/2010 război [ro] การออกเสียง : război 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/08/2010 urare [ro] การออกเสียง : urare 0 โหวต
21/08/2010 crescut [ro] การออกเสียง : crescut 0 โหวต
21/08/2010 ranchiună [ro] การออกเสียง : ranchiună 0 โหวต
21/08/2010 colindător [ro] การออกเสียง : colindător 0 โหวต
21/08/2010 răzbunător [ro] การออกเสียง : răzbunător 0 โหวต
21/08/2010 pică [ro] การออกเสียง : pică 0 โหวต
21/08/2010 urător [ro] การออกเสียง : urător 0 โหวต
21/08/2010 ură [ro] การออกเสียง : ură 0 โหวต
21/08/2010 războinic [ro] การออกเสียง : războinic 0 โหวต