ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/06/2016 paragraf [ro] paragraf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2012 alabameño [es] alabameño การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2012 exportación [es] exportación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2012 chinita [es] chinita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/05/2012 frenos [es] frenos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 șaișpe [ro] șaișpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 șaptișpe [ro] șaptișpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 optșpe [ro] optșpe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 locuiesc [ro] locuiesc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 scrieți [ro] scrieți การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 bună [ro] bună การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2011 nouășpe [ro] nouășpe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2011 niște [ro] niște การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2011 stânga [ro] stânga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/11/2010 măiastră [ro] măiastră การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2010 prielnic [ro] prielnic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 Nu face asta! [ro] Nu face asta! การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2010 leac [ro] leac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 Mi-e foame! [ro] Mi-e foame! การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2010 Mi-e sete! [ro] Mi-e sete! การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2010 loial [ro] loial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 neloial [ro] neloial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 integrat [ro] integrat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 incert [ro] incert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 incertitudine [ro] incertitudine การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2010 castană [ro] castană การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 castan [ro] castan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 poală [ro] poală การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 insistență [ro] insistență การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2010 rugăminte [ro] rugăminte การออกเสียง 0คะแนนโหวต