ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/06/2016 paragraf [ro] การออกเสียง : paragraf 0 โหวต
01/05/2012 alabameño [es] การออกเสียง : alabameño 0 โหวต
01/05/2012 exportación [es] การออกเสียง : exportación 0 โหวต
01/05/2012 chinita [es] การออกเสียง : chinita 0 โหวต
01/05/2012 frenos [es] การออกเสียง : frenos 0 โหวต
12/03/2011 șaișpe [ro] การออกเสียง : șaișpe 0 โหวต
12/03/2011 șaptișpe [ro] การออกเสียง : șaptișpe 0 โหวต
12/03/2011 optșpe [ro] การออกเสียง : optșpe 0 โหวต
12/03/2011 locuiesc [ro] การออกเสียง : locuiesc 0 โหวต
12/03/2011 scrieți [ro] การออกเสียง : scrieți 0 โหวต
12/03/2011 bună [ro] การออกเสียง : bună 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2011 nouășpe [ro] การออกเสียง : nouășpe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2011 niște [ro] การออกเสียง : niște 0 โหวต
12/03/2011 stânga [ro] การออกเสียง : stânga 0 โหวต
21/11/2010 măiastră [ro] การออกเสียง : măiastră 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 prielnic [ro] การออกเสียง : prielnic 0 โหวต
14/11/2010 Nu face asta! [ro] การออกเสียง : Nu face asta! 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 leac [ro] การออกเสียง : leac 0 โหวต
14/11/2010 Mi-e foame! [ro] การออกเสียง : Mi-e foame! 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 Mi-e sete! [ro] การออกเสียง : Mi-e sete! 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 loial [ro] การออกเสียง : loial 0 โหวต
14/11/2010 neloial [ro] การออกเสียง : neloial 0 โหวต
14/11/2010 integrat [ro] การออกเสียง : integrat 0 โหวต
14/11/2010 incert [ro] การออกเสียง : incert 0 โหวต
14/11/2010 incertitudine [ro] การออกเสียง : incertitudine 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 castană [ro] การออกเสียง : castană 0 โหวต
14/11/2010 castan [ro] การออกเสียง : castan 0 โหวต
14/11/2010 poală [ro] การออกเสียง : poală 0 โหวต
14/11/2010 insistență [ro] การออกเสียง : insistență 0 โหวต
14/11/2010 rugăminte [ro] การออกเสียง : rugăminte 0 โหวต