ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/06/2016 paragraf [ro] การออกเสียงคำว่า paragraf คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2012 alabameño [es] การออกเสียงคำว่า alabameño คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2012 exportación [es] การออกเสียงคำว่า exportación คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2012 chinita [es] การออกเสียงคำว่า chinita คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/05/2012 frenos [es] การออกเสียงคำว่า frenos คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 șaișpe [ro] การออกเสียงคำว่า șaișpe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 șaptișpe [ro] การออกเสียงคำว่า șaptișpe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 optșpe [ro] การออกเสียงคำว่า optșpe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 locuiesc [ro] การออกเสียงคำว่า locuiesc คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 scrieți [ro] การออกเสียงคำว่า scrieți คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 bună [ro] การออกเสียงคำว่า bună คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2011 nouășpe [ro] การออกเสียงคำว่า nouășpe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2011 niște [ro] การออกเสียงคำว่า niște คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2011 stânga [ro] การออกเสียงคำว่า stânga คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2010 măiastră [ro] การออกเสียงคำว่า măiastră คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 prielnic [ro] การออกเสียงคำว่า prielnic คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 Nu face asta! [ro] การออกเสียงคำว่า Nu face asta! คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 leac [ro] การออกเสียงคำว่า leac คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 Mi-e foame! [ro] การออกเสียงคำว่า Mi-e foame! คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 Mi-e sete! [ro] การออกเสียงคำว่า Mi-e sete! คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 loial [ro] การออกเสียงคำว่า loial คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 neloial [ro] การออกเสียงคำว่า neloial คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 integrat [ro] การออกเสียงคำว่า integrat คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 incert [ro] การออกเสียงคำว่า incert คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 incertitudine [ro] การออกเสียงคำว่า incertitudine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2010 castană [ro] การออกเสียงคำว่า castană คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 castan [ro] การออกเสียงคำว่า castan คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 poală [ro] การออกเสียงคำว่า poală คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 insistență [ro] การออกเสียงคำว่า insistență คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2010 rugăminte [ro] การออกเสียงคำว่า rugăminte คะแนนโหวต 0 คะแนน