ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/05/2013 räkiä [fi] การออกเสียง : räkiä 0 โหวต
31/05/2013 syylä [fi] การออกเสียง : syylä 0 โหวต
31/05/2013 luritus [fi] การออกเสียง : luritus 0 โหวต
31/05/2013 jalkapallojoukkue [fi] การออกเสียง : jalkapallojoukkue 0 โหวต
31/05/2013 puolijoukkue [fi] การออกเสียง : puolijoukkue 0 โหวต
31/05/2013 mustekynä [fi] การออกเสียง : mustekynä 0 โหวต
31/05/2013 ovisarana [fi] การออกเสียง : ovisarana 0 โหวต
31/05/2013 elintarviketurvallisuusvirasto [fi] การออกเสียง : elintarviketurvallisuusvirasto 0 โหวต
31/05/2013 ryytyä [fi] การออกเสียง : ryytyä 0 โหวต
31/05/2013 narina [fi] การออกเสียง : narina 0 โหวต
31/05/2013 liikavarvas [fi] การออกเสียง : liikavarvas 0 โหวต
31/05/2013 vanukas [fi] การออกเสียง : vanukas 0 โหวต
31/05/2013 tyrnimarja [fi] การออกเสียง : tyrnimarja 0 โหวต
31/05/2013 menen [fi] การออกเสียง : menen 0 โหวต
31/05/2013 duuri [fi] การออกเสียง : duuri 0 โหวต
31/05/2013 pärskyttää [fi] การออกเสียง : pärskyttää 0 โหวต
31/05/2013 intervalli [fi] การออกเสียง : intervalli 0 โหวต
31/05/2013 Moi kaikki! [fi] การออกเสียง : Moi kaikki! 0 โหวต
11/04/2013 rääkkääkään [fi] การออกเสียง : rääkkääkään 0 โหวต
11/04/2013 suomen kieli [fi] การออกเสียง : suomen kieli 0 โหวต
11/04/2013 raudoitusseppä [fi] การออกเสียง : raudoitusseppä 0 โหวต
11/04/2013 suurkaupunkilaismainen [fi] การออกเสียง : suurkaupunkilaismainen 0 โหวต
11/04/2013 yhteenvetolomake [fi] การออกเสียง : yhteenvetolomake 0 โหวต
11/04/2013 aragoniitti [fi] การออกเสียง : aragoniitti 0 โหวต
11/04/2013 berliininmunkki [fi] การออกเสียง : berliininmunkki 0 โหวต
11/04/2013 kalsiitti [fi] การออกเสียง : kalsiitti 0 โหวต
11/04/2013 ei kestä [fi] การออกเสียง : ei kestä 0 โหวต
08/03/2013 hyvää naistenpäivää [fi] การออกเสียง : hyvää naistenpäivää 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2012 induktio [fi] การออกเสียง : induktio 0 โหวต
05/11/2012 irrationaalinen [fi] การออกเสียง : irrationaalinen 0 โหวต