ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/10/2011 Mechatronik [de] การออกเสียงคำว่า Mechatronik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/10/2011 Stilelement [de] การออกเสียงคำว่า Stilelement คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Fachjargon [de] การออกเสียงคำว่า Fachjargon คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Eurythmielehrer [de] การออกเสียงคำว่า Eurythmielehrer คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Verunglimpfung [de] การออกเสียงคำว่า Verunglimpfung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 durchjagen [de] การออกเสียงคำว่า durchjagen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Denkart [de] การออกเสียงคำว่า Denkart คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Urheberrechtsgesetz [de] การออกเสียงคำว่า Urheberrechtsgesetz คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 hinhängen [de] การออกเสียงคำว่า hinhängen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Onomatopoesie [de] การออกเสียงคำว่า Onomatopoesie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 gestaltlos [de] การออกเสียงคำว่า gestaltlos คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Millionärsehepaar [de] การออกเสียงคำว่า Millionärsehepaar คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Perpendikel [de] การออกเสียงคำว่า Perpendikel คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Missbildung [de] การออกเสียงคำว่า Missbildung คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/10/2011 zusammenwürfeln [de] การออกเสียงคำว่า zusammenwürfeln คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 gepfuscht [de] การออกเสียงคำว่า gepfuscht คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 aufmuntern [de] การออกเสียงคำว่า aufmuntern คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 formreich [de] การออกเสียงคำว่า formreich คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Zeichentalent [de] การออกเสียงคำว่า Zeichentalent คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 Popularphilosophie [de] การออกเสียงคำว่า Popularphilosophie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2011 anderthalbjährig [de] การออกเสียงคำว่า anderthalbjährig คะแนนโหวต 0 คะแนน