ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2013 basketball [da] การออกเสียง : basketball 0 โหวต
28/02/2013 swimmingpool [da] การออกเสียง : swimmingpool 0 โหวต
28/02/2013 bosted [da] การออกเสียง : bosted 0 โหวต
28/02/2013 arbejdssted [da] การออกเสียง : arbejdssted 0 โหวต
28/02/2013 dels [da] การออกเสียง : dels 0 โหวต
28/02/2013 vokse op [da] การออกเสียง : vokse op 0 โหวต
28/02/2013 energi [da] การออกเสียง : energi 0 โหวต
28/02/2013 i begyndelsen [da] การออกเสียง : i begyndelsen 0 โหวต
28/02/2013 reparere [da] การออกเสียง : reparere 0 โหวต
28/02/2013 femøre [da] การออกเสียง : femøre 0 โหวต
28/02/2013 det er synd [da] การออกเสียง : det er synd 0 โหวต
28/02/2013 utydelig [da] การออกเสียง : utydelig 0 โหวต
28/02/2013 Kronjyden [da] การออกเสียง : Kronjyden 0 โหวต
28/02/2013 shoppe [da] การออกเสียง : shoppe 0 โหวต
28/02/2013 spille tennis [da] การออกเสียง : spille tennis 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2013 regeringen [da] การออกเสียง : regeringen 0 โหวต
28/02/2013 foreningen [da] การออกเสียง : foreningen 0 โหวต
28/02/2013 hjalp [da] การออกเสียง : hjalp 0 โหวต
28/02/2013 tabte [da] การออกเสียง : tabte 0 โหวต
28/02/2013 forsvandt [da] การออกเสียง : forsvandt 0 โหวต
28/02/2013 fortalte [da] การออกเสียง : fortalte 0 โหวต
28/02/2013 Hilde [da] การออกเสียง : Hilde 0 โหวต
28/02/2013 Hild [da] การออกเสียง : Hild 0 โหวต
28/02/2013 Hildemar [da] การออกเสียง : Hildemar 0 โหวต
28/02/2013 Elgiganten [da] การออกเสียง : Elgiganten 0 โหวต
28/02/2013 rase [da] การออกเสียง : rase 0 โหวต
28/02/2013 Nuuk [da] การออกเสียง : Nuuk 0 โหวต
28/02/2013 episk [da] การออกเสียง : episk 1 โหวต
28/02/2013 bredde [da] การออกเสียง : bredde 0 โหวต
28/02/2013 ægget [da] การออกเสียง : ægget 0 โหวต