ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/01/2014 spand [da] spand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 gudmand [da] gudmand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 humøret [da] humøret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 giftede [da] giftede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 blev gift [da] blev gift การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 berørt [da] berørt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 markedet [da] markedet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 opgør [da] opgør การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 forstod [da] forstod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2013 modersmål [da] modersmål การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 fløjtede [da] fløjtede การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 juleferie [da] juleferie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 kartoffelferie [da] kartoffelferie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 lillebror [da] lillebror การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 juleferien [da] juleferien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 gaver [da] gaver การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 basis [da] basis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 præsentation [da] præsentation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 alfabetet [da] alfabetet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 ordenstal [da] ordenstal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 sprøjte [da] sprøjte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2013 at servere [da] at servere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 savn [da] savn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 anslå [da] anslå การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] Erik Jan Hanussen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 Hovelskov [da] Hovelskov การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 smidighed [da] smidighed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 PIL [da] PIL การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/02/2013 Martin Lohse [da] Martin Lohse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2013 café au lait [da] café au lait การออกเสียง 0คะแนนโหวต