ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2014 spand [da] การออกเสียงคำว่า spand คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 gudmand [da] การออกเสียงคำว่า gudmand คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 humøret [da] การออกเสียงคำว่า humøret คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 giftede [da] การออกเสียงคำว่า giftede คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 blev gift [da] การออกเสียงคำว่า blev gift คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 berørt [da] การออกเสียงคำว่า berørt คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 markedet [da] การออกเสียงคำว่า markedet คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 opgør [da] การออกเสียงคำว่า opgør คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 forstod [da] การออกเสียงคำว่า forstod คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2013 modersmål [da] การออกเสียงคำว่า modersmål คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 fløjtede [da] การออกเสียงคำว่า fløjtede คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 juleferie [da] การออกเสียงคำว่า juleferie คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 kartoffelferie [da] การออกเสียงคำว่า kartoffelferie คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 lillebror [da] การออกเสียงคำว่า lillebror คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 juleferien [da] การออกเสียงคำว่า juleferien คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 gaver [da] การออกเสียงคำว่า gaver คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 basis [da] การออกเสียงคำว่า basis คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 præsentation [da] การออกเสียงคำว่า præsentation คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 alfabetet [da] การออกเสียงคำว่า alfabetet คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 ordenstal [da] การออกเสียงคำว่า ordenstal คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 sprøjte [da] การออกเสียงคำว่า sprøjte คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2013 at servere [da] การออกเสียงคำว่า at servere คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 savn [da] การออกเสียงคำว่า savn คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 anslå [da] การออกเสียงคำว่า anslå คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] การออกเสียงคำว่า Erik Jan Hanussen คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 Hovelskov [da] การออกเสียงคำว่า Hovelskov คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 smidighed [da] การออกเสียงคำว่า smidighed คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 PIL [da] การออกเสียงคำว่า PIL คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/02/2013 Martin Lohse [da] การออกเสียงคำว่า Martin Lohse คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2013 café au lait [da] การออกเสียงคำว่า café au lait คะแนนโหวต 0 คะแนน