ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2014 spand [da] การออกเสียง : spand 0 โหวต
07/03/2013 gudmand [da] การออกเสียง : gudmand 0 โหวต
07/03/2013 humøret [da] การออกเสียง : humøret 0 โหวต
07/03/2013 giftede [da] การออกเสียง : giftede 0 โหวต
07/03/2013 blev gift [da] การออกเสียง : blev gift 0 โหวต
07/03/2013 berørt [da] การออกเสียง : berørt 0 โหวต
07/03/2013 markedet [da] การออกเสียง : markedet 0 โหวต
07/03/2013 opgør [da] การออกเสียง : opgør 0 โหวต
07/03/2013 forstod [da] การออกเสียง : forstod 0 โหวต
07/03/2013 modersmål [da] การออกเสียง : modersmål 0 โหวต
04/03/2013 fløjtede [da] การออกเสียง : fløjtede 0 โหวต
04/03/2013 juleferie [da] การออกเสียง : juleferie 0 โหวต
04/03/2013 kartoffelferie [da] การออกเสียง : kartoffelferie 0 โหวต
04/03/2013 lillebror [da] การออกเสียง : lillebror 0 โหวต
04/03/2013 juleferien [da] การออกเสียง : juleferien 0 โหวต
04/03/2013 gaver [da] การออกเสียง : gaver 0 โหวต
04/03/2013 basis [da] การออกเสียง : basis 0 โหวต
04/03/2013 præsentation [da] การออกเสียง : præsentation 0 โหวต
04/03/2013 alfabetet [da] การออกเสียง : alfabetet 0 โหวต
04/03/2013 ordenstal [da] การออกเสียง : ordenstal 0 โหวต
04/03/2013 sprøjte [da] การออกเสียง : sprøjte 0 โหวต
04/03/2013 at servere [da] การออกเสียง : at servere 0 โหวต
28/02/2013 savn [da] การออกเสียง : savn 0 โหวต
28/02/2013 anslå [da] การออกเสียง : anslå 0 โหวต
28/02/2013 Erik Jan Hanussen [da] การออกเสียง : Erik Jan Hanussen 0 โหวต
28/02/2013 Hovelskov [da] การออกเสียง : Hovelskov 0 โหวต
28/02/2013 smidighed [da] การออกเสียง : smidighed 0 โหวต
28/02/2013 PIL [da] การออกเสียง : PIL 1 โหวต
28/02/2013 Martin Lohse [da] การออกเสียง : Martin Lohse 0 โหวต
28/02/2013 café au lait [da] การออกเสียง : café au lait 0 โหวต