ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/03/2009 파전 [ko] 파전 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2009 갈비 [ko] 갈비 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2009 재미 [ko] 재미 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/03/2009 잡다 [ko] 잡다 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/03/2009 전하다 [ko] 전하다 การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/03/2009 대치동 [ko] 대치동 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2009 서울 [ko] 서울 การออกเสียง 2คะแนนโหวต
01/03/2009 저녁 [ko] 저녁 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/03/2009 점심 [ko] 점심 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2009 젊다 [ko] 젊다 การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2009 [ko] 잠 การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด