ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/03/2009 파전 [ko] การออกเสียงคำว่า 파전 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2009 갈비 [ko] การออกเสียงคำว่า 갈비 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2009 재미 [ko] การออกเสียงคำว่า 재미 คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/03/2009 잡다 [ko] การออกเสียงคำว่า 잡다 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2009 전하다 [ko] การออกเสียงคำว่า 전하다 คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2009 대치동 [ko] การออกเสียงคำว่า 대치동 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2009 서울 [ko] การออกเสียงคำว่า 서울 คะแนนโหวต 2 คะแนน
01/03/2009 저녁 [ko] การออกเสียงคำว่า 저녁 คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/03/2009 점심 [ko] การออกเสียงคำว่า 점심 คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2009 젊다 [ko] การออกเสียงคำว่า 젊다 คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2009 [ko] การออกเสียงคำว่า 잠 คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด