ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2010 egg [en] การออกเสียงคำว่า egg คะแนนโหวต 2 คะแนน
04/01/2010 legit [en] การออกเสียงคำว่า legit คะแนนโหวต 1 คะแนน