ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/01/2010 egg [en] egg การออกเสียง 2คะแนนโหวต
04/01/2010 legit [en] legit การออกเสียง 1คะแนนโหวต