ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] Jérémy Toulalan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 les bleus [fr] les bleus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 diavolo [it] diavolo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/03/2009 dio [it] dio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] Paolo Ferrari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Mario Bava [it] Mario Bava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Piero Fassino [it] Piero Fassino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Ajaccio [fr] Ajaccio การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/03/2009 accent [fr] accent การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 Pierre Puget [fr] Pierre Puget การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] Charles-François Daubigny การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Jules Chéret [fr] Jules Chéret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] Théodore Tiffereau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] Je voudrais chercher การออกเสียง -1คะแนนโหวต
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] Je voudrais manger การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด