ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] การออกเสียงคำว่า Jérémy Toulalan คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 les bleus [fr] การออกเสียงคำว่า les bleus คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 diavolo [it] การออกเสียงคำว่า diavolo คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/03/2009 dio [it] การออกเสียงคำว่า dio คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] การออกเสียงคำว่า Paolo Ferrari คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Mario Bava [it] การออกเสียงคำว่า Mario Bava คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Piero Fassino [it] การออกเสียงคำว่า Piero Fassino คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Ajaccio [fr] การออกเสียงคำว่า Ajaccio คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/03/2009 accent [fr] การออกเสียงคำว่า accent คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2009 Pierre Puget [fr] การออกเสียงคำว่า Pierre Puget คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] การออกเสียงคำว่า Charles-François Daubigny คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Jules Chéret [fr] การออกเสียงคำว่า Jules Chéret คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] การออกเสียงคำว่า Théodore Tiffereau คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] การออกเสียงคำว่า Je voudrais chercher คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] การออกเสียงคำว่า Je voudrais manger คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด