ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/06/2012 Iwatsubo [ja] การออกเสียงคำว่า Iwatsubo คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2012 Nishikawa [ja] การออกเสียงคำว่า Nishikawa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2012 真核細胞 [ja] การออกเสียงคำว่า 真核細胞 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2012 核酸 [ja] การออกเสียงคำว่า 核酸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] การออกเสียงคำว่า デオキシリボ核酸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/06/2012 DNA [ja] การออกเสียงคำว่า DNA คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 Tokai [ja] การออกเสียงคำว่า Tokai คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 yatagarasu [ja] การออกเสียงคำว่า yatagarasu คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 犠牲 [ja] การออกเสียงคำว่า 犠牲 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 つんとしていた [ja] การออกเสียงคำว่า つんとしていた คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 Kokuyo [ja] การออกเสียงคำว่า Kokuyo คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 Menicon [ja] การออกเสียงคำว่า Menicon คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 違(ちが)う [ja] การออกเสียงคำว่า 違(ちが)う คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 見たところでは [ja] การออกเสียงคำว่า 見たところでは คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 Kaneka [ja] การออกเสียงคำว่า Kaneka คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 礼儀作法 [ja] การออกเสียงคำว่า 礼儀作法 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 内側 [ja] การออกเสียงคำว่า 内側 คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2012 白線 [ja] การออกเสียงคำว่า 白線 คะแนนโหวต 0 คะแนน