ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/06/2012 Iwatsubo [ja] Iwatsubo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 Nishikawa [ja] Nishikawa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 真核細胞 [ja] 真核細胞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 核酸 [ja] 核酸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] デオキシリボ核酸 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/06/2012 DNA [ja] DNA การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Tokai [ja] Tokai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 yatagarasu [ja] yatagarasu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 犠牲 [ja] 犠牲 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 つんとしていた [ja] つんとしていた การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Kokuyo [ja] Kokuyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Menicon [ja] Menicon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 いくらでもいたのだから [ja] いくらでもいたのだから การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 違(ちが)う [ja] 違(ちが)う การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 見たところでは [ja] 見たところでは การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 Kaneka [ja] Kaneka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 礼儀作法 [ja] 礼儀作法 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 内側 [ja] 内側 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2012 白線 [ja] 白線 การออกเสียง 0คะแนนโหวต