ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/11/2017 najveći [hr] การออกเสียงคำว่า najveći โดย KaticaSt
23/11/2017 najgori [hr] การออกเสียงคำว่า najgori โดย KaticaSt
13/10/2017 uporaba [hr] การออกเสียงคำว่า uporaba โดย KaticaSt
07/09/2017 oštrenje [hr] การออกเสียงคำว่า oštrenje โดย KaticaSt
07/09/2017 kosilice [hr] การออกเสียงคำว่า kosilice โดย KaticaSt
07/09/2017 kamenom [hr] การออกเสียงคำว่า kamenom โดย KaticaSt
07/09/2017 naoštriti [hr] การออกเสียงคำว่า naoštriti โดย KaticaSt
07/09/2017 najlakše [hr] การออกเสียงคำว่า najlakše โดย KaticaSt
01/09/2017 nabrusiti [hr] การออกเสียงคำว่า nabrusiti โดย KaticaSt
10/05/2015 čekali [hr] การออกเสียงคำว่า čekali โดย KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] การออกเสียงคำว่า moramo โดย KaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] การออกเสียงคำว่า čekajmo โดย KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] การออกเสียงคำว่า dvorca โดย arogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] การออกเสียงคำว่า sjednimo โดย KaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] การออกเสียงคำว่า čekajte โดย KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] การออกเสียงคำว่า najprije โดย KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] การออกเสียงคำว่า djevojke โดย KaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] การออกเสียงคำว่า obilazak โดย KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] การออกเสียงคำว่า razgledati โดย KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] การออกเสียงคำว่า sigurno โดย KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] การออกเสียงคำว่า galantni โดย arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] การออกเสียงคำว่า pozivam โดย KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] การออกเสียงคำว่า stanemo โดย KaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] การออกเสียงคำว่า predlažem โดย KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] การออกเสียงคำว่า zaustavimo โดย KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] การออกเสียงคำว่า potrebno โดย KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] การออกเสียงคำว่า krajolici โดย KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] การออกเสียงคำว่า situacija โดย KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] การออกเสียงคำว่า istoku โดย KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] การออกเสียงคำว่า sjeveru โดย KaticaSt