ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
10/05/2015 čekali [hr] čekali การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] moramo การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] čekajmo การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] dvorca การออกเสียง โดยarogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] sjednimo การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] čekajte การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] najprije การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] djevojke การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] obilazak การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] razgledati การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] sigurno การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] galantni การออกเสียง โดยarogosic
09/05/2015 pozivam [hr] pozivam การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] stanemo การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] predlažem การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] zaustavimo การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] potrebno การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] krajolici การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] situacija การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] istoku การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] sjeveru การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 razlika [hr] razlika การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 pogledati [hr] pogledati การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 restoran [hr] restoran การออกเสียง โดยarogosic
09/05/2015 Miljana [hr] Miljana การออกเสียง โดยteilki
09/05/2015 dvoraca [hr] dvoraca การออกเสียง โดยarogosic
09/05/2015 blizini [hr] blizini การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 pejsaže [hr] pejsaže การออกเสียง โดยarogosic
09/05/2015 ptice [hr] ptice การออกเสียง โดยKaticaSt
09/05/2015 grmlju [hr] grmlju การออกเสียง โดยarogosic