ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/04/2011 gilipollas [es] gilipollas การออกเสียง -1คะแนนโหวต
26/04/2011 imbécil [es] imbécil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 carajote [es] carajote การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/04/2011 hostias [es] hostias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 puta [es] puta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/04/2011 cabrón [es] cabrón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 cojones [es] cojones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 peripuesto [es] peripuesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 pingoneo [es] pingoneo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 lechuguino [es] lechuguino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 pijotada [es] pijotada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 petanca [es] petanca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2011 picha [es] picha การออกเสียง 0คะแนนโหวต