ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/04/2011 gilipollas [es] การออกเสียงคำว่า gilipollas คะแนนโหวต -1 คะแนน
26/04/2011 imbécil [es] การออกเสียงคำว่า imbécil คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 carajote [es] การออกเสียงคำว่า carajote คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/04/2011 hostias [es] การออกเสียงคำว่า hostias คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 puta [es] การออกเสียงคำว่า puta คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/04/2011 cabrón [es] การออกเสียงคำว่า cabrón คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 cojones [es] การออกเสียงคำว่า cojones คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 peripuesto [es] การออกเสียงคำว่า peripuesto คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 pingoneo [es] การออกเสียงคำว่า pingoneo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 lechuguino [es] การออกเสียงคำว่า lechuguino คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 pijotada [es] การออกเสียงคำว่า pijotada คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 petanca [es] การออกเสียงคำว่า petanca คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 picha [es] การออกเสียงคำว่า picha คะแนนโหวต 0 คะแนน