ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/11/2010 Nataša [hr] การออกเสียงคำว่า Nataša คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Žarko [hr] การออกเสียงคำว่า Žarko คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/11/2010 Branimir [hr] การออกเสียงคำว่า Branimir คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Ljudevit [hr] การออกเสียงคำว่า Ljudevit คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Gabrijel [hr] การออกเสียงคำว่า Gabrijel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Rafael [hr] การออกเสียงคำว่า Rafael คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Darko [hr] การออกเสียงคำว่า Darko คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Željko [hr] การออกเสียงคำว่า Željko คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Mario [hr] การออกเสียงคำว่า Mario คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Stanislav [hr] การออกเสียงคำว่า Stanislav คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Denis [hr] การออกเสียงคำว่า Denis คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Snježana [hr] การออกเสียงคำว่า Snježana คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Jasminka [hr] การออกเสียงคำว่า Jasminka คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] การออกเสียงคำว่า Ivan Krstitelj คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Miroslav [hr] การออกเสียงคำว่า Miroslav คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Dubravka [hr] การออกเสียงคำว่า Dubravka คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Blaženko [hr] การออกเสียงคำว่า Blaženko คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Blaženka [hr] การออกเสียงคำว่า Blaženka คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Tatjana [hr] การออกเสียงคำว่า Tatjana คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Zlatko [hr] การออกเสียงคำว่า Zlatko คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/11/2010 Jelena [hr] การออกเสียงคำว่า Jelena คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Zvjezdan [hr] การออกเสียงคำว่า Zvjezdan คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Matilda [hr] การออกเสียงคำว่า Matilda คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Patricija [hr] การออกเสียงคำว่า Patricija คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Emanuel [hr] การออกเสียงคำว่า Emanuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Domagoj [hr] การออกเสียงคำว่า Domagoj คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/11/2010 Elizabeta [hr] การออกเสียงคำว่า Elizabeta คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Anastazija [hr] การออกเสียงคำว่า Anastazija คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Ambrozije [hr] การออกเสียงคำว่า Ambrozije คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/11/2010 Augustin [hr] การออกเสียงคำว่า Augustin คะแนนโหวต 0 คะแนน