ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/11/2010 Nataša [hr] Nataša การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Žarko [hr] Žarko การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/11/2010 Branimir [hr] Branimir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Ljudevit [hr] Ljudevit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Gabrijel [hr] Gabrijel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Rafael [hr] Rafael การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Darko [hr] Darko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Željko [hr] Željko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Mario [hr] Mario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Stanislav [hr] Stanislav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Denis [hr] Denis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Snježana [hr] Snježana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Jasminka [hr] Jasminka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] Ivan Krstitelj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Miroslav [hr] Miroslav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Dubravka [hr] Dubravka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Blaženko [hr] Blaženko การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Blaženka [hr] Blaženka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Tatjana [hr] Tatjana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Zlatko [hr] Zlatko การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/11/2010 Jelena [hr] Jelena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Zvjezdan [hr] Zvjezdan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Matilda [hr] Matilda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Patricija [hr] Patricija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Emanuel [hr] Emanuel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Domagoj [hr] Domagoj การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/11/2010 Elizabeta [hr] Elizabeta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Anastazija [hr] Anastazija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Ambrozije [hr] Ambrozije การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/11/2010 Augustin [hr] Augustin การออกเสียง 0คะแนนโหวต