ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/09/2017 alfa puro [it] การออกเสียง : alfa puro 0 โหวต
13/09/2017 alfa privativo [it] การออกเสียง : alfa privativo 0 โหวต
13/09/2017 Alfa Romeo 156 [it] การออกเสียง : Alfa Romeo 156 0 โหวต
13/09/2017 dall'alfa all'omega [it] การออกเสียง : dall'alfa all'omega 0 โหวต
13/09/2017 Alfa Romeo [it] การออกเสียง : Alfa Romeo 0 โหวต
13/09/2017 Alfa Centauri [it] การออกเสียง : Alfa Centauri 0 โหวต
13/09/2017 alfa [it] การออกเสียง : alfa 0 โหวต
13/09/2017 Paperinik [it] การออกเสียง : Paperinik 0 โหวต
13/09/2017 Diabolik [it] การออกเสียง : Diabolik 0 โหวต
13/09/2017 tacchetto intercambiabile [it] การออกเสียง : tacchetto intercambiabile 0 โหวต
13/09/2017 Vaduz [it] การออกเสียง : Vaduz 0 โหวต
13/09/2017 Maronilli [it] การออกเสียง : Maronilli 0 โหวต
13/09/2017 sgonfia [it] การออกเสียง : sgonfia 0 โหวต
13/09/2017 pinacoteche [it] การออกเสียง : pinacoteche 0 โหวต
13/09/2017 Cocchetti [it] การออกเสียง : Cocchetti 0 โหวต
12/09/2017 carissimo [it] การออกเสียง : carissimo 0 โหวต
12/09/2017 Emilio Pompilio Miraglia [it] การออกเสียง : Emilio Pompilio Miraglia 0 โหวต
12/09/2017 differenziano [it] การออกเสียง : differenziano 0 โหวต
12/09/2017 equa [it] การออกเสียง : equa 0 โหวต
12/09/2017 equa [la] การออกเสียง : equa 0 โหวต
12/09/2017 avvinti [it] การออกเสียง : avvinti 0 โหวต
12/09/2017 adatte [it] การออกเสียง : adatte 0 โหวต
12/09/2017 difensive [it] การออกเสียง : difensive 0 โหวต
12/09/2017 fortificazioni [it] การออกเสียง : fortificazioni 0 โหวต
12/09/2017 dirigerne [it] การออกเสียง : dirigerne 0 โหวต
12/09/2017 manovrarle [it] การออกเสียง : manovrarle 0 โหวต
12/09/2017 collegata [it] การออกเสียง : collegata 0 โหวต
12/09/2017 utilizzi [it] การออกเสียง : utilizzi 0 โหวต
12/09/2017 realizzandone [it] การออกเสียง : realizzandone 0 โหวต
12/09/2017 settori [it] การออกเสียง : settori 0 โหวต