ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2019 Primum non nocere [la] การออกเสียง : Primum non nocere 0 โหวต
28/05/2019 166 [it] การออกเสียง : 166 0 โหวต
28/05/2019 Paciello [it] การออกเสียง : Paciello 0 โหวต
28/05/2019 accigliata [it] การออกเสียง : accigliata 0 โหวต
28/05/2019 LGBT [it] การออกเสียง : LGBT 0 โหวต
28/05/2019 quaderno a quadretti [it] การออกเสียง : quaderno a quadretti 0 โหวต
26/09/2017 campo di calcio [it] การออกเสียง : campo di calcio 1 โหวต
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] การออกเสียง : agenzia di viaggi 0 โหวต
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] การออกเสียง : agenzia di viaggio 0 โหวต
26/09/2017 officina auto [it] การออกเสียง : officina auto 0 โหวต
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] การออกเสียง : uscita d'emergenza 0 โหวต
26/09/2017 polisportivo [it] การออกเสียง : polisportivo 0 โหวต
26/09/2017 pista di sci [it] การออกเสียง : pista di sci 0 โหวต
26/09/2017 fermata dei taxi [it] การออกเสียง : fermata dei taxi 0 โหวต
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] การออกเสียง : fermata della metropolitana 0 โหวต
26/09/2017 stivaletti [it] การออกเสียง : stivaletti 0 โหวต
26/09/2017 bibita analcolica [it] การออกเสียง : bibita analcolica 0 โหวต
26/09/2017 berretto con visiera [it] การออกเสียง : berretto con visiera 0 โหวต
26/09/2017 giacca elegante [it] การออกเสียง : giacca elegante 0 โหวต
26/09/2017 maglietta intima [it] การออกเสียง : maglietta intima 0 โหวต
26/09/2017 palmo della mano [it] การออกเสียง : palmo della mano 0 โหวต
26/09/2017 orecchio interno [it] การออกเสียง : orecchio interno 0 โหวต
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] การออกเสียง : uomo delle pulizie 0 โหวต
26/09/2017 centomila [it] การออกเสียง : centomila 0 โหวต
26/09/2017 telecinesi [it] การออกเสียง : telecinesi 0 โหวต
26/09/2017 pandette [it] การออกเสียง : pandette 0 โหวต
26/09/2017 zattera [it] การออกเสียง : zattera 0 โหวต
26/09/2017 zimbello [it] การออกเสียง : zimbello 0 โหวต
26/09/2017 zigano [it] การออกเสียง : zigano 0 โหวต
26/09/2017 zaconico [it] การออกเสียง : zaconico 0 โหวต