ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/09/2017 campo di calcio [it] การออกเสียงคำว่า campo di calcio คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] การออกเสียงคำว่า agenzia di viaggi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] การออกเสียงคำว่า agenzia di viaggio คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 officina auto [it] การออกเสียงคำว่า officina auto คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] การออกเสียงคำว่า uscita d'emergenza คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 polisportivo [it] การออกเสียงคำว่า polisportivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 pista di sci [it] การออกเสียงคำว่า pista di sci คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 fermata dei taxi [it] การออกเสียงคำว่า fermata dei taxi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] การออกเสียงคำว่า fermata della metropolitana คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 stivaletti [it] การออกเสียงคำว่า stivaletti คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 bibita analcolica [it] การออกเสียงคำว่า bibita analcolica คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 berretto con visiera [it] การออกเสียงคำว่า berretto con visiera คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 giacca elegante [it] การออกเสียงคำว่า giacca elegante คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 maglietta intima [it] การออกเสียงคำว่า maglietta intima คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 palmo della mano [it] การออกเสียงคำว่า palmo della mano คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 orecchio interno [it] การออกเสียงคำว่า orecchio interno คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] การออกเสียงคำว่า uomo delle pulizie คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 centomila [it] การออกเสียงคำว่า centomila คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 telecinesi [it] การออกเสียงคำว่า telecinesi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 pandette [it] การออกเสียงคำว่า pandette คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zattera [it] การออกเสียงคำว่า zattera คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zimbello [it] การออกเสียงคำว่า zimbello คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zigano [it] การออกเสียงคำว่า zigano คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zaconico [it] การออกเสียงคำว่า zaconico คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 Guglielmo Zucconi [it] การออกเสียงคำว่า Guglielmo Zucconi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 Vittorio Zucconi [it] การออกเสียงคำว่า Vittorio Zucconi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zucconaggine [it] การออกเสียงคำว่า zucconaggine คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zuccone [it] การออกเสียงคำว่า zuccone คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 zazzere [it] การออกเสียงคำว่า zazzere คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/09/2017 azalea [it] การออกเสียงคำว่า azalea คะแนนโหวต 0 คะแนน