ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/06/2013 pieno zeppo [it] pieno zeppo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/06/2013 Elio e le Storie Tese [it] Elio e le Storie Tese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 mai e poi mai [it] mai e poi mai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Guerra e pace [it] Guerra e pace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 ammesso e non concesso [it] ammesso e non concesso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Capraia e Limite [it] Capraia e Limite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 teologumeno [it] teologumeno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 zio d'America [it] zio d'America การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 bizio [it] bizio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 prozii [it] prozii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 prozie [it] prozie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 prozia [it] prozia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 prozio [it] prozio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 zie [it] zie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 zii [it] zii การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Zio Sam [it] Zio Sam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 zia [it] zia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/06/2013 pane e cacio [it] pane e cacio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Trinità d'Agultu e Vignola [it] Trinità d'Agultu e Vignola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 paglia e fieno [it] paglia e fieno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 taglio e cucito [it] taglio e cucito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Avuglione e Vernone [it] Avuglione e Vernone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 mangiare pane e veleno [it] mangiare pane e veleno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 per mesi e mesi [it] per mesi e mesi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Dire peste e corna [it] Dire peste e corna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Zitto e mosca [it] Zitto e mosca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 sano e salvo [it] sano e salvo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 non c'è più religione [it] non c'è più religione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 Latte e Miele [it] Latte e Miele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/06/2013 è qui [it] è qui การออกเสียง 0คะแนนโหวต