ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/03/2017 φθονερωτάτοις [grc] φθονερωτάτοις การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 φθονεῖς [grc] φθονεῖς การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 in entrambi i casi [it] in entrambi i casi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 iniziali [it] iniziali การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 civettuola [it] civettuola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Discesa agli inferi [it] Discesa agli inferi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 se non che [it] se non che การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 annuncio a sorpresa [it] annuncio a sorpresa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Mimì metallurgico ferito nell'onore [it] Mimì metallurgico ferito nell'onore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 correre in aiuto di qualcuno [it] correre in aiuto di qualcuno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 sciiti [it] sciiti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 giapponese [it] giapponese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 mandare a memoria [it] mandare a memoria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 dare in escandescenze [it] dare in escandescenze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 tempie [it] tempie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 pretestuosamente [it] pretestuosamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 sviluppatore [it] sviluppatore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Centro Sperimentale di Cinematografia [it] Centro Sperimentale di Cinematografia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 gravoso [it] gravoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 uscite [it] uscite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 mela [it] mela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 paninoteca [it] paninoteca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Sant'Agnese [it] Sant'Agnese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 mapperò [it] mapperò การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 cerebroleso [it] cerebroleso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 fo [it] fo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 dove le capre non cozzano [it] dove le capre non cozzano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 vuolsi così colà dove si puote [it] vuolsi così colà dove si puote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Francesco da Urbino [it] Francesco da Urbino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Giovanni da Udine [it] Giovanni da Udine การออกเสียง 0คะแนนโหวต