ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/11/2015 qui l'eût cru ! [fr] การออกเสียงคำว่า qui l'eût cru ! คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2015 il m'a pas calculé [fr] การออกเสียงคำว่า il m'a pas calculé คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2014 charretté [fr] การออกเสียงคำว่า charretté คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] การออกเสียงคำว่า Siméon Stylite le Jeune คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] การออกเสียงคำว่า Charenton-Saint-Maurice คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 déniveler [fr] การออกเสียงคำว่า déniveler คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 passerillage [fr] การออกเสียงคำว่า passerillage คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 mélioratif [fr] การออกเสียงคำว่า mélioratif คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] การออกเสียงคำว่า Tristan et Iseut คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'intituler [fr] การออกเสียงคำว่า s'intituler คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 gemmage [fr] การออกเสียงคำว่า gemmage คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 prétexté [fr] การออกเสียงคำว่า prétexté คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'annexer [fr] การออกเสียงคำว่า s'annexer คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 lové [fr] การออกเสียงคำว่า lové คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 inconditionnellement [fr] การออกเสียงคำว่า inconditionnellement คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'écourter [fr] การออกเสียงคำว่า s'écourter คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 séparemment [fr] การออกเสียงคำว่า séparemment คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 comparu [fr] การออกเสียงคำว่า comparu คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] การออกเสียงคำว่า s'enrégimenter คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] การออกเสียงคำว่า Longicorne brun de l'épinette คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'aveugler [fr] การออกเสียงคำว่า s'aveugler คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 un assistant social [fr] การออกเสียงคำว่า un assistant social คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 Cadoubal [fr] การออกเสียงคำว่า Cadoubal คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'estimer [fr] การออกเสียงคำว่า s'estimer คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'entremettre [fr] การออกเสียงคำว่า s'entremettre คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 la belle-sœur [fr] การออกเสียงคำว่า la belle-sœur คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 fait un travail [fr] การออกเสียงคำว่า fait un travail คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 s'étoffer [fr] การออกเสียงคำว่า s'étoffer คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 façonné [fr] การออกเสียงคำว่า façonné คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2013 plates-bandes [fr] การออกเสียงคำว่า plates-bandes คะแนนโหวต 0 คะแนน