ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/11/2015 qui l'eût cru ! [fr] การออกเสียง : qui l'eût cru ! 0 โหวต
29/11/2015 il m'a pas calculé [fr] การออกเสียง : il m'a pas calculé 0 โหวต
05/04/2014 charretté [fr] การออกเสียง : charretté 0 โหวต
05/04/2014 Siméon Stylite le Jeune [fr] การออกเสียง : Siméon Stylite le Jeune 0 โหวต
05/04/2014 Charenton-Saint-Maurice [fr] การออกเสียง : Charenton-Saint-Maurice 0 โหวต
19/12/2013 déniveler [fr] การออกเสียง : déniveler 0 โหวต
19/12/2013 passerillage [fr] การออกเสียง : passerillage 0 โหวต
19/12/2013 mélioratif [fr] การออกเสียง : mélioratif 0 โหวต
19/12/2013 Tristan et Iseut [fr] การออกเสียง : Tristan et Iseut 0 โหวต
19/12/2013 s'intituler [fr] การออกเสียง : s'intituler 0 โหวต
19/12/2013 gemmage [fr] การออกเสียง : gemmage 0 โหวต
19/12/2013 prétexté [fr] การออกเสียง : prétexté 0 โหวต
19/12/2013 s'annexer [fr] การออกเสียง : s'annexer 0 โหวต
19/12/2013 lové [fr] การออกเสียง : lové 0 โหวต
19/12/2013 inconditionnellement [fr] การออกเสียง : inconditionnellement 0 โหวต
19/12/2013 s'écourter [fr] การออกเสียง : s'écourter 0 โหวต
19/12/2013 séparemment [fr] การออกเสียง : séparemment 0 โหวต
19/12/2013 comparu [fr] การออกเสียง : comparu 0 โหวต
19/12/2013 s'enrégimenter [fr] การออกเสียง : s'enrégimenter 0 โหวต
19/12/2013 Longicorne brun de l'épinette [fr] การออกเสียง : Longicorne brun de l'épinette 0 โหวต
19/12/2013 s'aveugler [fr] การออกเสียง : s'aveugler 0 โหวต
19/12/2013 un assistant social [fr] การออกเสียง : un assistant social 0 โหวต
19/12/2013 Cadoubal [fr] การออกเสียง : Cadoubal 0 โหวต
19/12/2013 s'estimer [fr] การออกเสียง : s'estimer 0 โหวต
19/12/2013 s'entremettre [fr] การออกเสียง : s'entremettre 0 โหวต
19/12/2013 la belle-sœur [fr] การออกเสียง : la belle-sœur 0 โหวต
19/12/2013 fait un travail [fr] การออกเสียง : fait un travail 0 โหวต
19/12/2013 s'étoffer [fr] การออกเสียง : s'étoffer 0 โหวต
19/12/2013 façonné [fr] การออกเสียง : façonné 0 โหวต
19/12/2013 plates-bandes [fr] การออกเสียง : plates-bandes 0 โหวต