ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
07/02/2012 Longhorsley [en] การออกเสียงคำว่า Longhorsley คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Tynemouth [en] การออกเสียงคำว่า Tynemouth คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Byker Grove [en] การออกเสียงคำว่า Byker Grove คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Byker [en] การออกเสียงคำว่า Byker คะแนนโหวต 0 คะแนน