ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2012 onomatopoeia [en] การออกเสียง : onomatopoeia 0 โหวต
07/02/2012 fjord [en] การออกเสียง : fjord 0 โหวต
07/02/2012 Longhorsley [en] การออกเสียง : Longhorsley 0 โหวต
06/02/2012 Newcastle [en] การออกเสียง : Newcastle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2012 Hexham [en] การออกเสียง : Hexham 0 โหวต
06/02/2012 Geordie [en] การออกเสียง : Geordie 1 โหวต
06/02/2012 Mackem [en] การออกเสียง : Mackem 0 โหวต
06/02/2012 Ashington [en] การออกเสียง : Ashington 0 โหวต
06/02/2012 Tynemouth [en] การออกเสียง : Tynemouth 0 โหวต
06/02/2012 Whitley Bay [en] การออกเสียง : Whitley Bay 0 โหวต
06/02/2012 Mark Wallinger [en] การออกเสียง : Mark Wallinger -1 โหวต
06/02/2012 Byker Grove [en] การออกเสียง : Byker Grove 0 โหวต
06/02/2012 Byker [en] การออกเสียง : Byker 0 โหวต
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] การออกเสียง : Berwick-upon-Tweed 0 โหวต
06/02/2012 Jarrow [en] การออกเสียง : Jarrow 0 โหวต
06/02/2012 Morpeth [en] การออกเสียง : Morpeth 0 โหวต
06/02/2012 Cramlington [en] การออกเสียง : Cramlington 0 โหวต
06/02/2012 Blyth [en] การออกเสียง : Blyth 0 โหวต
06/02/2012 Georg-August-University [en] การออกเสียง : Georg-August-University 0 โหวต
06/02/2012 Hartlepool [en] การออกเสียง : Hartlepool 2 โหวต
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] การออกเสียง : Newcastle upon Tyne 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด