ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2012 onomatopoeia [en] การออกเสียงคำว่า onomatopoeia คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 fjord [en] การออกเสียงคำว่า fjord คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2012 Longhorsley [en] การออกเสียงคำว่า Longhorsley คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Newcastle [en] การออกเสียงคำว่า Newcastle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/02/2012 Hexham [en] การออกเสียงคำว่า Hexham คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Geordie [en] การออกเสียงคำว่า Geordie คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/02/2012 Mackem [en] การออกเสียงคำว่า Mackem คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Ashington [en] การออกเสียงคำว่า Ashington คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Tynemouth [en] การออกเสียงคำว่า Tynemouth คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Whitley Bay [en] การออกเสียงคำว่า Whitley Bay คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Mark Wallinger [en] การออกเสียงคำว่า Mark Wallinger คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/02/2012 Byker Grove [en] การออกเสียงคำว่า Byker Grove คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Byker [en] การออกเสียงคำว่า Byker คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] การออกเสียงคำว่า Berwick-upon-Tweed คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Jarrow [en] การออกเสียงคำว่า Jarrow คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Morpeth [en] การออกเสียงคำว่า Morpeth คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Cramlington [en] การออกเสียงคำว่า Cramlington คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Blyth [en] การออกเสียงคำว่า Blyth คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Georg-August-University [en] การออกเสียงคำว่า Georg-August-University คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2012 Hartlepool [en] การออกเสียงคำว่า Hartlepool คะแนนโหวต 2 คะแนน
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] การออกเสียงคำว่า Newcastle upon Tyne คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด