ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/07/2009 entorpecer [pt] การออกเสียงคำว่า entorpecer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 Jesus Cristo [pt] การออกเสียงคำว่า Jesus Cristo คะแนนโหวต 4 คะแนน
23/07/2009 Cristo Redentor [pt] การออกเสียงคำว่า Cristo Redentor คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 bolacha [pt] การออกเสียงคำว่า bolacha คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 Ornatos Violeta [pt] การออกเสียงคำว่า Ornatos Violeta คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 arquitrave [pt] การออกเสียงคำว่า arquitrave คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 entretanto [pt] การออกเสียงคำว่า entretanto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 Lusíadas [pt] การออกเสียงคำว่า Lusíadas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 governanta [pt] การออกเสียงคำว่า governanta คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 queijada [pt] การออกเสียงคำว่า queijada คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 golpe [pt] การออกเสียงคำว่า golpe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 eis aqui [pt] การออกเสียงคำว่า eis aqui คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 governador [pt] การออกเสียงคำว่า governador คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 Augusto [pt] การออกเสียงคำว่า Augusto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 somar [pt] การออกเสียงคำว่า somar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 façanha [pt] การออกเสียงคำว่า façanha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 Mariana [pt] การออกเสียงคำว่า Mariana คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 peúga [pt] การออกเสียงคำว่า peúga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 excepção [pt] การออกเสียงคำว่า excepção คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 governabilidade [pt] การออกเสียงคำว่า governabilidade คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 augurar [pt] การออกเสียงคำว่า augurar คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 Gouveia [pt] การออกเสียงคำว่า Gouveia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 argola [pt] การออกเสียงคำว่า argola คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 pormenorizado [pt] การออกเสียงคำว่า pormenorizado คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 violoncelo [pt] การออกเสียงคำว่า violoncelo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2009 música [pt] การออกเสียงคำว่า música คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/07/2009 viola [pt] การออกเสียงคำว่า viola คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 Timor [pt] การออกเสียงคำว่า Timor คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2009 checo [pt] การออกเสียงคำว่า checo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/07/2009 ábside [pt] การออกเสียงคำว่า ábside คะแนนโหวต 1 คะแนน