ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/07/2009 entorpecer [pt] entorpecer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 Jesus Cristo [pt] Jesus Cristo การออกเสียง 4คะแนนโหวต
23/07/2009 Cristo Redentor [pt] Cristo Redentor การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 bolacha [pt] bolacha การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 Ornatos Violeta [pt] Ornatos Violeta การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 arquitrave [pt] arquitrave การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 entretanto [pt] entretanto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 Lusíadas [pt] Lusíadas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 governanta [pt] governanta การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 queijada [pt] queijada การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 golpe [pt] golpe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 eis aqui [pt] eis aqui การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 governador [pt] governador การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 Augusto [pt] Augusto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 somar [pt] somar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 façanha [pt] façanha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 Mariana [pt] Mariana การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 peúga [pt] peúga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 excepção [pt] excepção การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 governabilidade [pt] governabilidade การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 augurar [pt] augurar การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 Gouveia [pt] Gouveia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 argola [pt] argola การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 pormenorizado [pt] pormenorizado การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 violoncelo [pt] violoncelo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2009 música [pt] música การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/07/2009 viola [pt] viola การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 Timor [pt] Timor การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2009 checo [pt] checo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/07/2009 ábside [pt] ábside การออกเสียง 1คะแนนโหวต