ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/01/2011 Vigésima [es] การออกเสียง : Vigésima 0 โหวต
09/01/2011 sucia [es] การออกเสียง : sucia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/01/2011 inmolación [es] การออกเสียง : inmolación -1 โหวต
09/01/2011 laparoscópica [es] การออกเสียง : laparoscópica 0 โหวต
09/01/2011 callada [es] การออกเสียง : callada 2 โหวต
09/01/2011 Pablo Casals [es] การออกเสียง : Pablo Casals 0 โหวต
09/01/2011 acudir [es] การออกเสียง : acudir 0 โหวต
09/01/2011 parótida [es] การออกเสียง : parótida 0 โหวต
09/01/2011 anhídrido carbónico [es] การออกเสียง : anhídrido carbónico 0 โหวต
09/01/2011 soplete [es] การออกเสียง : soplete 0 โหวต
09/01/2011 pueblito [es] การออกเสียง : pueblito 0 โหวต
21/12/2010 simpatizantes [es] การออกเสียง : simpatizantes 0 โหวต
21/12/2010 desenfrenada [es] การออกเสียง : desenfrenada 0 โหวต
21/12/2010 Huichol [es] การออกเสียง : Huichol 0 โหวต
21/12/2010 Tesina [es] การออกเสียง : Tesina 0 โหวต
21/12/2010 inmoderada [es] การออกเสียง : inmoderada 0 โหวต
20/12/2010 delgaducho [es] การออกเสียง : delgaducho 0 โหวต
20/12/2010 Endemoniada [es] การออกเสียง : Endemoniada 0 โหวต
20/12/2010 metatarso [es] การออกเสียง : metatarso 0 โหวต
20/12/2010 Jorge Luis Borges [es] การออกเสียง : Jorge Luis Borges 0 โหวต
20/12/2010 abundancia [es] การออกเสียง : abundancia 0 โหวต
20/12/2010 San Miguel [es] การออกเสียง : San Miguel 0 โหวต
20/12/2010 formidable [es] การออกเสียง : formidable 0 โหวต
20/12/2010 ándale [es] การออกเสียง : ándale 1 โหวต
19/12/2010 corruptelas [es] การออกเสียง : corruptelas 0 โหวต
19/12/2010 consignada [es] การออกเสียง : consignada 0 โหวต
19/12/2010 comprarla [es] การออกเสียง : comprarla 0 โหวต
19/12/2010 acordarme [es] การออกเสียง : acordarme 0 โหวต
19/12/2010 redoblado [es] การออกเสียง : redoblado 0 โหวต
19/12/2010 aborregar [es] การออกเสียง : aborregar 0 โหวต