ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/08/2010 възпитание [bg] възпитание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 възглас [bg] възглас การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 възвеличавам [bg] възвеличавам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 въдичарство [bg] въдичарство การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 въдица [bg] въдица การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 въже [bg] въже การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 буря [bg] буря การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 свят [bg] свят การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 виза [bg] виза การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внезапен [bg] внезапен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внос [bg] внос การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внушавам [bg] внушавам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внимавам [bg] внимавам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внимателно [bg] внимателно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внимателен [bg] внимателен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внасям [bg] внасям การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внедрявам [bg] внедрявам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 смут [bg] смут การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 власт [bg] власт การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 влажен [bg] влажен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 владичество [bg] владичество การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 водоравен [bg] водоравен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 военна [bg] военна การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 водачество [bg] водачество การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 внушаемост [bg] внушаемост การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 водолечение [bg] водолечение การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 воднист [bg] воднист การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 дебати [bg] дебати การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 водоскок [bg] водоскок การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2010 военачалник [bg] военачалник การออกเสียง 0คะแนนโหวต