ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/08/2010 възпитание [bg] การออกเสียงคำว่า възпитание คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 възглас [bg] การออกเสียงคำว่า възглас คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 възвеличавам [bg] การออกเสียงคำว่า възвеличавам คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 въдичарство [bg] การออกเสียงคำว่า въдичарство คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 въдица [bg] การออกเสียงคำว่า въдица คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 въже [bg] การออกเสียงคำว่า въже คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 буря [bg] การออกเสียงคำว่า буря คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 свят [bg] การออกเสียงคำว่า свят คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 виза [bg] การออกเสียงคำว่า виза คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внезапен [bg] การออกเสียงคำว่า внезапен คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внос [bg] การออกเสียงคำว่า внос คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внушавам [bg] การออกเสียงคำว่า внушавам คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внимавам [bg] การออกเสียงคำว่า внимавам คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внимателно [bg] การออกเสียงคำว่า внимателно คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внимателен [bg] การออกเสียงคำว่า внимателен คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внасям [bg] การออกเสียงคำว่า внасям คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внедрявам [bg] การออกเสียงคำว่า внедрявам คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 смут [bg] การออกเสียงคำว่า смут คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 власт [bg] การออกเสียงคำว่า власт คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 влажен [bg] การออกเสียงคำว่า влажен คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 владичество [bg] การออกเสียงคำว่า владичество คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 водоравен [bg] การออกเสียงคำว่า водоравен คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 военна [bg] การออกเสียงคำว่า военна คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 водачество [bg] การออกเสียงคำว่า водачество คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 внушаемост [bg] การออกเสียงคำว่า внушаемост คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 водолечение [bg] การออกเสียงคำว่า водолечение คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 воднист [bg] การออกเสียงคำว่า воднист คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 дебати [bg] การออกเสียงคำว่า дебати คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 водоскок [bg] การออกเสียงคำว่า водоскок คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2010 военачалник [bg] การออกเสียงคำว่า военачалник คะแนนโหวต 0 คะแนน