ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/04/2011 Third Style [en] Third Style การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 LMFAO [en] LMFAO การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/04/2011 woot [en] woot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Mortal Kombat [en] Mortal Kombat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/04/2011 Gamestop [en] Gamestop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Tinychat [en] Tinychat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/04/2011 YouTube [en] YouTube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Twitter [en] Twitter การออกเสียง -1คะแนนโหวต
23/04/2011 Google [en] Google การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 spinal column [en] spinal column การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 mezzanine [en] mezzanine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 delamere [en] delamere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Jay Heeger [en] Jay Heeger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Trottier [en] Trottier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 James DePreist [en] James DePreist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Fidelzeid [en] Fidelzeid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 Peter Mullan [en] Peter Mullan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/04/2011 glancing [en] glancing การออกเสียง 0คะแนนโหวต