ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/04/2011 Third Style [en] การออกเสียงคำว่า Third Style คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 LMFAO [en] การออกเสียงคำว่า LMFAO คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/04/2011 woot [en] การออกเสียงคำว่า woot คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Mortal Kombat [en] การออกเสียงคำว่า Mortal Kombat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/04/2011 Gamestop [en] การออกเสียงคำว่า Gamestop คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Tinychat [en] การออกเสียงคำว่า Tinychat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/04/2011 YouTube [en] การออกเสียงคำว่า YouTube คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Twitter [en] การออกเสียงคำว่า Twitter คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/04/2011 Google [en] การออกเสียงคำว่า Google คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 spinal column [en] การออกเสียงคำว่า spinal column คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 mezzanine [en] การออกเสียงคำว่า mezzanine คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 delamere [en] การออกเสียงคำว่า delamere คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Jay Heeger [en] การออกเสียงคำว่า Jay Heeger คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Trottier [en] การออกเสียงคำว่า Trottier คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 James DePreist [en] การออกเสียงคำว่า James DePreist คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Fidelzeid [en] การออกเสียงคำว่า Fidelzeid คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 Peter Mullan [en] การออกเสียงคำว่า Peter Mullan คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/04/2011 glancing [en] การออกเสียงคำว่า glancing คะแนนโหวต 0 คะแนน