ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/11/2010 Mazvita [sn] การออกเสียงคำว่า Mazvita คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 chiedza [sn] การออกเสียงคำว่า chiedza คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 chikomborero [sn] การออกเสียงคำว่า chikomborero คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Munashe [sn] การออกเสียงคำว่า Munashe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 beche [sn] การออกเสียงคำว่า beche คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Mboro [sn] การออกเสียงคำว่า Mboro คะแนนโหวต -1 คะแนน
23/11/2010 Marwadzo [sn] การออกเสียงคำว่า Marwadzo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Mhoro [sn] การออกเสียงคำว่า Mhoro คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 piri [sn] การออกเสียงคำว่า piri คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 milic [sn] การออกเสียงคำว่า milic คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] การออกเสียงคำว่า Robert Mugabe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] การออกเสียงคำว่า Morgan Tsvangirai คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] การออกเสียงคำว่า Nhamodzenyika คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 kudakwashe [sn] การออกเสียงคำว่า kudakwashe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 motsi [sn] การออกเสียงคำว่า motsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 chiShona [sn] การออกเสียงคำว่า chiShona คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Mhuka [sn] การออกเสียงคำว่า Mhuka คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 ndatenda [sn] การออกเสียงคำว่า ndatenda คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 nyuchi [sn] การออกเสียงคำว่า nyuchi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 zvakanaka [sn] การออกเสียงคำว่า zvakanaka คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] การออกเสียงคำว่า Handitaure chiShona คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Ndinokuda [sn] การออกเสียงคำว่า Ndinokuda คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 mawere [sn] การออกเสียงคำว่า mawere คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 gweta [sn] การออกเสียงคำว่า gweta คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 jasi [sn] การออกเสียงคำว่า jasi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 sekuru [sn] การออกเสียงคำว่า sekuru คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 uwandi [sn] การออกเสียงคำว่า uwandi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 njodzi [sn] การออกเสียงคำว่า njodzi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 mafuta [sn] การออกเสียงคำว่า mafuta คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 goronga [sn] การออกเสียงคำว่า goronga คะแนนโหวต 0 คะแนน