ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/11/2010 Mazvita [sn] การออกเสียง : Mazvita 0 โหวต
23/11/2010 chiedza [sn] การออกเสียง : chiedza 0 โหวต
23/11/2010 chikomborero [sn] การออกเสียง : chikomborero 0 โหวต
23/11/2010 Munashe [sn] การออกเสียง : Munashe 0 โหวต
23/11/2010 beche [sn] การออกเสียง : beche 0 โหวต
23/11/2010 Mboro [sn] การออกเสียง : Mboro -1 โหวต
23/11/2010 Marwadzo [sn] การออกเสียง : Marwadzo 0 โหวต
23/11/2010 Mhoro [sn] การออกเสียง : Mhoro 0 โหวต
23/11/2010 piri [sn] การออกเสียง : piri 0 โหวต
23/11/2010 milic [sn] การออกเสียง : milic 0 โหวต
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] การออกเสียง : Robert Mugabe 0 โหวต
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] การออกเสียง : Morgan Tsvangirai 0 โหวต
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] การออกเสียง : Nhamodzenyika 0 โหวต
23/11/2010 kudakwashe [sn] การออกเสียง : kudakwashe 0 โหวต
23/11/2010 motsi [sn] การออกเสียง : motsi 0 โหวต
23/11/2010 chiShona [sn] การออกเสียง : chiShona 0 โหวต
23/11/2010 Mhuka [sn] การออกเสียง : Mhuka 0 โหวต
23/11/2010 ndatenda [sn] การออกเสียง : ndatenda 0 โหวต
23/11/2010 nyuchi [sn] การออกเสียง : nyuchi 0 โหวต
23/11/2010 zvakanaka [sn] การออกเสียง : zvakanaka 0 โหวต
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] การออกเสียง : Handitaure chiShona 0 โหวต
23/11/2010 Ndinokuda [sn] การออกเสียง : Ndinokuda 0 โหวต
23/11/2010 mawere [sn] การออกเสียง : mawere 0 โหวต
23/11/2010 gweta [sn] การออกเสียง : gweta 0 โหวต
23/11/2010 jasi [sn] การออกเสียง : jasi 0 โหวต
23/11/2010 sekuru [sn] การออกเสียง : sekuru 0 โหวต
23/11/2010 uwandi [sn] การออกเสียง : uwandi 0 โหวต
23/11/2010 njodzi [sn] การออกเสียง : njodzi 0 โหวต
23/11/2010 mafuta [sn] การออกเสียง : mafuta 0 โหวต
23/11/2010 goronga [sn] การออกเสียง : goronga 0 โหวต