ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 beche [sn] beche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro การออกเสียง 0คะแนนโหวต