ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
23/11/2010 Mazvita [sn] การออกเสียงคำว่า Mazvita คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 chiedza [sn] การออกเสียงคำว่า chiedza คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 chikomborero [sn] การออกเสียงคำว่า chikomborero คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Munashe [sn] การออกเสียงคำว่า Munashe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 beche [sn] การออกเสียงคำว่า beche คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Mboro [sn] การออกเสียงคำว่า Mboro คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Marwadzo [sn] การออกเสียงคำว่า Marwadzo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2010 Mhoro [sn] การออกเสียงคำว่า Mhoro คะแนนโหวต 0 คะแนน