ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2010 Scoglio dello Scorzone [it] การออกเสียง : Scoglio dello Scorzone 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 abbasta [it] การออกเสียง : abbasta 0 โหวต
12/09/2010 Zanetti [it] การออกเสียง : Zanetti 0 โหวต
12/09/2010 spezzati [it] การออกเสียง : spezzati 0 โหวต
12/09/2010 moscato di Scanzo [it] การออกเสียง : moscato di Scanzo 0 โหวต
12/09/2010 contestualizzare [it] การออกเสียง : contestualizzare 0 โหวต
12/09/2010 esiziale [it] การออกเสียง : esiziale 0 โหวต
12/09/2010 pregnanza [it] การออกเสียง : pregnanza 0 โหวต
12/09/2010 preconizzare [it] การออกเสียง : preconizzare 0 โหวต
12/09/2010 Ciraolo [it] การออกเสียง : Ciraolo 0 โหวต
12/09/2010 sputacchiare [it] การออกเสียง : sputacchiare 0 โหวต
12/09/2010 confidare [it] การออกเสียง : confidare 0 โหวต
12/09/2010 assonanza [it] การออกเสียง : assonanza 0 โหวต
12/09/2010 sovvenzionare [it] การออกเสียง : sovvenzionare 0 โหวต
12/09/2010 sponsorizzare [it] การออกเสียง : sponsorizzare 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 fidelizzare [it] การออกเสียง : fidelizzare 0 โหวต
12/09/2010 comburente [it] การออกเสียง : comburente 0 โหวต
12/09/2010 solstizio [it] การออกเสียง : solstizio 0 โหวต
12/09/2010 succhiotto [it] การออกเสียง : succhiotto 0 โหวต
12/09/2010 trotto [it] การออกเสียง : trotto 0 โหวต
12/09/2010 Zanotti [it] การออกเสียง : Zanotti 0 โหวต
12/09/2010 Mizano [it] การออกเสียง : Mizano 0 โหวต
12/09/2010 Flamini [it] การออกเสียง : Flamini 0 โหวต
12/09/2010 lenzuola [it] การออกเสียง : lenzuola 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 gomma americana [it] การออกเสียง : gomma americana 0 โหวต
12/09/2010 stuzzicadenti [it] การออกเสียง : stuzzicadenti 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 tessera [it] การออกเสียง : tessera 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 preterintenzionale [it] การออกเสียง : preterintenzionale 0 โหวต
12/09/2010 freccia di direzione [it] การออกเสียง : freccia di direzione 0 โหวต
12/09/2010 aizzare [it] การออกเสียง : aizzare 0 โหวต