ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2010 colloide [it] การออกเสียง : colloide 0 โหวต
12/09/2010 colonnare [it] การออกเสียง : colonnare 0 โหวต
12/09/2010 concoide [it] การออกเสียง : concoide 0 โหวต
12/09/2010 concrezionare [it] การออกเสียง : concrezionare 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 condritica [it] การออกเสียง : condritica 0 โหวต
12/09/2010 condrula [it] การออกเสียง : condrula 0 โหวต
12/09/2010 coprolite [it] การออกเสียง : coprolite 0 โหวต
12/09/2010 corallo [it] การออกเสียง : corallo 0 โหวต
12/09/2010 coralloide [it] การออกเสียง : coralloide 0 โหวต
12/09/2010 corpuscolare [it] การออกเสียง : corpuscolare 0 โหวต
12/09/2010 cristallo [it] การออกเสียง : cristallo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 cromoforo [it] การออกเสียง : cromoforo 0 โหวต
12/09/2010 anione [it] การออกเสียง : anione 0 โหวต
12/09/2010 bacillare [it] การออกเสียง : bacillare 0 โหวต
12/09/2010 anisotropìa [it] การออกเสียง : anisotropìa 0 โหวต
12/09/2010 avventurinamento [it] การออกเสียง : avventurinamento 0 โหวต
12/09/2010 anisotropo [it] การออกเสียง : anisotropo 0 โหวต
12/09/2010 aurifero [it] การออกเสียง : aurifero 0 โหวต
12/09/2010 apice [it] การออกเสียง : apice 0 โหวต
12/09/2010 asterismo [it] การออกเสียง : asterismo 0 โหวต
12/09/2010 arlecchinamento [it] การออกเสียง : arlecchinamento 0 โหวต
12/09/2010 asteriato [it] การออกเสียง : asteriato 0 โหวต
12/09/2010 arnione [it] การออกเสียง : arnione 0 โหวต
12/09/2010 assorbimento [it] การออกเสียง : assorbimento 0 โหวต
12/09/2010 assorbenza [it] การออกเสียง : assorbenza 0 โหวต
12/09/2010 Sudan [it] การออกเสียง : Sudan 0 โหวต
12/09/2010 Isola Martana [it] การออกเสียง : Isola Martana 0 โหวต
12/09/2010 Isola Maraone [it] การออกเสียง : Isola Maraone 0 โหวต
12/09/2010 Isola di Cerboli [it] การออกเสียง : Isola di Cerboli 0 โหวต
12/09/2010 Scoglio di Vetara [it] การออกเสียง : Scoglio di Vetara 0 โหวต