ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2010 acqua regia [it] การออกเสียง : acqua regia 0 โหวต
12/09/2010 Acida [it] การออกเสียง : Acida 0 โหวต
12/09/2010 acculare [it] การออกเสียง : acculare 0 โหวต
12/09/2010 accessorio [it] การออกเสียง : accessorio 0 โหวต
12/09/2010 accidentali [it] การออกเสียง : accidentali 0 โหวต
12/09/2010 aghiforme [it] การออกเสียง : aghiforme 0 โหวต
12/09/2010 aggregato [it] การออกเสียง : aggregato 0 โหวต
12/09/2010 biassiche [it] การออกเสียง : biassiche 0 โหวต
12/09/2010 bifase [it] การออกเสียง : bifase 0 โหวต
12/09/2010 birifrangenza [it] การออกเสียง : birifrangenza 0 โหวต
12/09/2010 bitume [it] การออกเสียง : bitume 0 โหวต
12/09/2010 blasto [it] การออกเสียง : blasto 0 โหวต
12/09/2010 botrioidale [it] การออกเสียง : botrioidale 0 โหวต
12/09/2010 brillantezza [it] การออกเสียง : brillantezza 0 โหวต
12/09/2010 calcare [it] การออกเสียง : calcare 0 โหวต
12/09/2010 cangianza [it] การออกเสียง : cangianza 0 โหวต
12/09/2010 cappellaccio [it] การออกเสียง : cappellaccio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 carbonato [it] การออกเสียง : carbonato 0 โหวต
12/09/2010 castone [it] การออกเสียง : castone 0 โหวต
12/09/2010 catalizzatore [it] การออกเสียง : catalizzatore 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 catione [it] การออกเสียง : catione 0 โหวต
12/09/2010 catodici [it] การออกเสียง : catodici 0 โหวต
12/09/2010 catodoluminescenza [it] การออกเสียง : catodoluminescenza 0 โหวต
12/09/2010 ceramica [it] การออกเสียง : ceramica 0 โหวต
12/09/2010 chiarezza [it] การออกเสียง : chiarezza 0 โหวต
12/09/2010 chimismo [it] การออกเสียง : chimismo 0 โหวต
12/09/2010 ciclosilicati [it] การออกเสียง : ciclosilicati 0 โหวต
12/09/2010 ciclotrone [it] การออกเสียง : ciclotrone 0 โหวต
12/09/2010 clasto [it] การออกเสียง : clasto 0 โหวต
12/09/2010 colloforme [it] การออกเสียง : colloforme 0 โหวต