ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/03/2011 smontaggio [it] การออกเสียง : smontaggio 0 โหวต
19/03/2011 bicameralismo [it] การออกเสียง : bicameralismo 0 โหวต
19/03/2011 monocameralismo [it] การออกเสียง : monocameralismo 0 โหวต
19/03/2011 pelagico [it] การออกเสียง : pelagico 0 โหวต
19/03/2011 fotico [it] การออกเสียง : fotico 0 โหวต
19/03/2011 eufotico [it] การออกเสียง : eufotico 0 โหวต
19/03/2011 zooplancton [it] การออกเสียง : zooplancton 0 โหวต
19/03/2011 speleologico [it] การออกเสียง : speleologico 0 โหวต
19/03/2011 malacologia [it] การออกเสียง : malacologia 0 โหวต
19/03/2011 malacologo [it] การออกเสียง : malacologo 0 โหวต
19/03/2011 malacologico [it] การออกเสียง : malacologico 0 โหวต
19/03/2011 studierò [it] การออกเสียง : studierò 0 โหวต
19/03/2011 Martoccia [it] การออกเสียง : Martoccia 0 โหวต
19/03/2011 Bossio [it] การออกเสียง : Bossio 0 โหวต
19/03/2011 Madussi [it] การออกเสียง : Madussi 0 โหวต
08/01/2011 appuntalapis [it] การออกเสียง : appuntalapis 0 โหวต
08/01/2011 Mauceri [it] การออกเสียง : Mauceri 0 โหวต
07/01/2011 commento [it] การออกเสียง : commento 0 โหวต
07/01/2011 ventilazione [it] การออกเสียง : ventilazione 0 โหวต
07/01/2011 stagionare [it] การออกเสียง : stagionare 0 โหวต
07/01/2011 spalleggiamento [it] การออกเสียง : spalleggiamento 0 โหวต
07/01/2011 spallata [it] การออกเสียง : spallata 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/01/2011 spalliera [it] การออกเสียง : spalliera 0 โหวต
07/01/2011 passeggio [it] การออกเสียง : passeggio 0 โหวต
04/12/2010 gelata [it] การออกเสียง : gelata 0 โหวต
04/12/2010 accenti [it] การออกเสียง : accenti 0 โหวต
04/12/2010 Cesario Gussago [it] การออกเสียง : Cesario Gussago 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2010 diapiro [it] การออกเสียง : diapiro 0 โหวต
04/12/2010 Pedrazza [it] การออกเสียง : Pedrazza 0 โหวต
04/12/2010 carpa [it] การออกเสียง : carpa 0 โหวต