ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] calcolo tensoriale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] decreto Milleproroghe การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/05/2012 agente estinguente [it] agente estinguente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 elettromiografia [it] elettromiografia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 dorsalgia [it] dorsalgia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 scemenzaio [it] scemenzaio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 sovraspinato [it] sovraspinato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] a scanso di equivoci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 cane sciolto [it] cane sciolto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 a rigore [it] a rigore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 armato fino ai denti [it] armato fino ai denti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 stuzzicheria [it] stuzzicheria การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/05/2012 al dettaglio [it] al dettaglio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 stuzzicamento [it] stuzzicamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 sano come un pesce [it] sano come un pesce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2012 popolaresco [it] popolaresco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Andalusia [it] Andalusia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 vino nobile [it] vino nobile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] Gaetano Maria Schiassi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Origlia [it] Origlia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Muzzio [it] Muzzio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Patroclo [it] Patroclo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Prometeo [it] Prometeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Andromaca [it] Andromaca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Potala [it] Potala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Banco Popolare [it] Banco Popolare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 UBI Banca [it] UBI Banca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] Banca Lombarda e Piemontese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] Banca Popolare di Milano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] UniCredit S.p.A. การออกเสียง 0คะแนนโหวต