ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] การออกเสียงคำว่า calcolo tensoriale คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] การออกเสียงคำว่า decreto Milleproroghe คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 agente estinguente [it] การออกเสียงคำว่า agente estinguente คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 elettromiografia [it] การออกเสียงคำว่า elettromiografia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 dorsalgia [it] การออกเสียงคำว่า dorsalgia คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 scemenzaio [it] การออกเสียงคำว่า scemenzaio คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 sovraspinato [it] การออกเสียงคำว่า sovraspinato คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] การออกเสียงคำว่า a scanso di equivoci คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 cane sciolto [it] การออกเสียงคำว่า cane sciolto คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 a rigore [it] การออกเสียงคำว่า a rigore คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 armato fino ai denti [it] การออกเสียงคำว่า armato fino ai denti คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 stuzzicheria [it] การออกเสียงคำว่า stuzzicheria คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 al dettaglio [it] การออกเสียงคำว่า al dettaglio คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 stuzzicamento [it] การออกเสียงคำว่า stuzzicamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 sano come un pesce [it] การออกเสียงคำว่า sano come un pesce คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2012 popolaresco [it] การออกเสียงคำว่า popolaresco คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Andalusia [it] การออกเสียงคำว่า Andalusia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 vino nobile [it] การออกเสียงคำว่า vino nobile คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] การออกเสียงคำว่า Gaetano Maria Schiassi คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Origlia [it] การออกเสียงคำว่า Origlia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Muzzio [it] การออกเสียงคำว่า Muzzio คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Patroclo [it] การออกเสียงคำว่า Patroclo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Prometeo [it] การออกเสียงคำว่า Prometeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Andromaca [it] การออกเสียงคำว่า Andromaca คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Potala [it] การออกเสียงคำว่า Potala คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Banco Popolare [it] การออกเสียงคำว่า Banco Popolare คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 UBI Banca [it] การออกเสียงคำว่า UBI Banca คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] การออกเสียงคำว่า Banca Lombarda e Piemontese คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] การออกเสียงคำว่า Banca Popolare di Milano คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] การออกเสียงคำว่า UniCredit S.p.A. คะแนนโหวต 0 คะแนน