ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] การออกเสียง : calcolo tensoriale 0 โหวต
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] การออกเสียง : decreto Milleproroghe 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 agente estinguente [it] การออกเสียง : agente estinguente 0 โหวต
10/05/2012 elettromiografia [it] การออกเสียง : elettromiografia 0 โหวต
10/05/2012 dorsalgia [it] การออกเสียง : dorsalgia 0 โหวต
10/05/2012 scemenzaio [it] การออกเสียง : scemenzaio 0 โหวต
10/05/2012 sovraspinato [it] การออกเสียง : sovraspinato 0 โหวต
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] การออกเสียง : a scanso di equivoci 0 โหวต
10/05/2012 cane sciolto [it] การออกเสียง : cane sciolto 0 โหวต
10/05/2012 a rigore [it] การออกเสียง : a rigore 0 โหวต
10/05/2012 armato fino ai denti [it] การออกเสียง : armato fino ai denti 0 โหวต
10/05/2012 stuzzicheria [it] การออกเสียง : stuzzicheria 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 al dettaglio [it] การออกเสียง : al dettaglio 0 โหวต
10/05/2012 stuzzicamento [it] การออกเสียง : stuzzicamento 0 โหวต
10/05/2012 sano come un pesce [it] การออกเสียง : sano come un pesce 0 โหวต
10/05/2012 popolaresco [it] การออกเสียง : popolaresco 0 โหวต
15/12/2011 Andalusia [it] การออกเสียง : Andalusia 0 โหวต
15/12/2011 vino nobile [it] การออกเสียง : vino nobile 0 โหวต
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] การออกเสียง : Gaetano Maria Schiassi 0 โหวต
15/12/2011 Origlia [it] การออกเสียง : Origlia 0 โหวต
15/12/2011 Muzzio [it] การออกเสียง : Muzzio 0 โหวต
15/12/2011 Patroclo [it] การออกเสียง : Patroclo 0 โหวต
15/12/2011 Prometeo [it] การออกเสียง : Prometeo 0 โหวต
15/12/2011 Andromaca [it] การออกเสียง : Andromaca 0 โหวต
15/12/2011 Potala [it] การออกเสียง : Potala 0 โหวต
15/12/2011 Banco Popolare [it] การออกเสียง : Banco Popolare 0 โหวต
15/12/2011 UBI Banca [it] การออกเสียง : UBI Banca 0 โหวต
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] การออกเสียง : Banca Lombarda e Piemontese 0 โหวต
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] การออกเสียง : Banca Popolare di Milano 0 โหวต
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] การออกเสียง : UniCredit S.p.A. 0 โหวต