ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2012 calcolo tensoriale [it] การออกเสียงคำว่า calcolo tensoriale 0 โหวต
10/05/2012 decreto Milleproroghe [it] การออกเสียงคำว่า decreto Milleproroghe 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 agente estinguente [it] การออกเสียงคำว่า agente estinguente 0 โหวต
10/05/2012 elettromiografia [it] การออกเสียงคำว่า elettromiografia 0 โหวต
10/05/2012 dorsalgia [it] การออกเสียงคำว่า dorsalgia 0 โหวต
10/05/2012 scemenzaio [it] การออกเสียงคำว่า scemenzaio 0 โหวต
10/05/2012 sovraspinato [it] การออกเสียงคำว่า sovraspinato 0 โหวต
10/05/2012 a scanso di equivoci [it] การออกเสียงคำว่า a scanso di equivoci 0 โหวต
10/05/2012 cane sciolto [it] การออกเสียงคำว่า cane sciolto 0 โหวต
10/05/2012 a rigore [it] การออกเสียงคำว่า a rigore 0 โหวต
10/05/2012 armato fino ai denti [it] การออกเสียงคำว่า armato fino ai denti 0 โหวต
10/05/2012 stuzzicheria [it] การออกเสียงคำว่า stuzzicheria 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 al dettaglio [it] การออกเสียงคำว่า al dettaglio 0 โหวต
10/05/2012 stuzzicamento [it] การออกเสียงคำว่า stuzzicamento 0 โหวต
10/05/2012 sano come un pesce [it] การออกเสียงคำว่า sano come un pesce 0 โหวต
10/05/2012 popolaresco [it] การออกเสียงคำว่า popolaresco 0 โหวต
15/12/2011 Andalusia [it] การออกเสียงคำว่า Andalusia 0 โหวต
15/12/2011 vino nobile [it] การออกเสียงคำว่า vino nobile 0 โหวต
15/12/2011 Gaetano Maria Schiassi [it] การออกเสียงคำว่า Gaetano Maria Schiassi 0 โหวต
15/12/2011 Origlia [it] การออกเสียงคำว่า Origlia 0 โหวต
15/12/2011 Muzzio [it] การออกเสียงคำว่า Muzzio 0 โหวต
15/12/2011 Patroclo [it] การออกเสียงคำว่า Patroclo 0 โหวต
15/12/2011 Prometeo [it] การออกเสียงคำว่า Prometeo 0 โหวต
15/12/2011 Andromaca [it] การออกเสียงคำว่า Andromaca 0 โหวต
15/12/2011 Potala [it] การออกเสียงคำว่า Potala 0 โหวต
15/12/2011 Banco Popolare [it] การออกเสียงคำว่า Banco Popolare 0 โหวต
15/12/2011 UBI Banca [it] การออกเสียงคำว่า UBI Banca 0 โหวต
15/12/2011 Banca Lombarda e Piemontese [it] การออกเสียงคำว่า Banca Lombarda e Piemontese 0 โหวต
15/12/2011 Banca Popolare di Milano [it] การออกเสียงคำว่า Banca Popolare di Milano 0 โหวต
15/12/2011 UniCredit S.p.A. [it] การออกเสียงคำว่า UniCredit S.p.A. 0 โหวต