ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2011 Saint Germain [fr] การออกเสียงคำว่า Saint Germain คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/09/2010 une journée magnifique [fr] การออกเสียงคำว่า une journée magnifique คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2010 confiture de pêche [fr] การออกเสียงคำว่า confiture de pêche คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] การออกเสียงคำว่า gâteau au chocolat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/07/2010 les vacances [fr] การออกเสียงคำว่า les vacances คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/06/2010 petit pois [fr] การออกเสียงคำว่า petit pois คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/04/2010 lait [fr] การออกเสียงคำว่า lait คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/04/2010 le lait [fr] การออกเสียงคำว่า le lait คะแนนโหวต 4 คะแนน
16/04/2010 glace à la vanille [fr] การออกเสียงคำว่า glace à la vanille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2010 fraises [fr] การออกเสียงคำว่า fraises คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2010 pâte feuilletée [fr] การออกเสียงคำว่า pâte feuilletée คะแนนโหวต 0 คะแนน