ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
31/08/2011 Saint Germain [fr] การออกเสียงคำว่า Saint Germain คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/09/2010 une journée magnifique [fr] การออกเสียงคำว่า une journée magnifique คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2010 confiture de pêche [fr] การออกเสียงคำว่า confiture de pêche คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] การออกเสียงคำว่า gâteau au chocolat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/07/2010 les vacances [fr] การออกเสียงคำว่า les vacances คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/04/2010 glace à la vanille [fr] การออกเสียงคำว่า glace à la vanille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2010 fraises [fr] การออกเสียงคำว่า fraises คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด