ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
31/08/2011 Saint Germain [fr] Saint Germain การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/09/2010 une journée magnifique [fr] une journée magnifique การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2010 confiture de pêche [fr] confiture de pêche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/07/2010 les vacances [fr] les vacances การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/04/2010 glace à la vanille [fr] glace à la vanille การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2010 fraises [fr] fraises การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด