ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2011 кӏентий [ce] การออกเสียงคำว่า кӏентий คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2011 ловзар [ce] การออกเสียงคำว่า ловзар คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2011 машар [ce] การออกเสียงคำว่า машар คะแนนโหวต 0 คะแนน