ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/09/2011 кӏентий [ce] кӏентий การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2011 ловзар [ce] ловзар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2011 машар [ce] машар การออกเสียง 0คะแนนโหวต