ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/11/2008 covers [en] covers การออกเสียง -1คะแนนโหวต
03/11/2008 troubleshooting [en] troubleshooting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2008 Warcraft [en] Warcraft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 errands [en] errands การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 hurricane [en] hurricane การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2008 crowded [en] crowded การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2008 tornado [en] tornado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 earthquake [en] earthquake การออกเสียง 3คะแนนโหวต
10/04/2008 awful [en] awful การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/04/2008 flood [en] flood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/04/2008 friendly [en] friendly การออกเสียง 3คะแนนโหวต
10/04/2008 cuisine [en] cuisine การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/04/2008 employee [en] employee การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/04/2008 codify [en] codify การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] Condoleezza Rice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 @ [en] @ การออกเสียง 1คะแนนโหวต
05/04/2008 Tiffany [en] Tiffany การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 Bugs Bunny [en] Bugs Bunny การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 IBM [en] IBM การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Michael Jordan [en] Michael Jordan การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/04/2008 Homer Simpson [en] Homer Simpson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 hamster [en] hamster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 integral [en] integral การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 ultimatum [en] ultimatum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 segue [en] segue การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/04/2008 arboretum [en] arboretum การออกเสียง -1คะแนนโหวต
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] Matthew McConaughey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/04/2008 Norfolk [en] Norfolk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/04/2008 thence [en] thence การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/04/2008 game [en] game การออกเสียง 1คะแนนโหวต