ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2008 covers [en] การออกเสียงคำว่า covers คะแนนโหวต -1 คะแนน
03/11/2008 troubleshooting [en] การออกเสียงคำว่า troubleshooting คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2008 Warcraft [en] การออกเสียงคำว่า Warcraft คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2008 errands [en] การออกเสียงคำว่า errands คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2008 hurricane [en] การออกเสียงคำว่า hurricane คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2008 crowded [en] การออกเสียงคำว่า crowded คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2008 tornado [en] การออกเสียงคำว่า tornado คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/04/2008 earthquake [en] การออกเสียงคำว่า earthquake คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/04/2008 awful [en] การออกเสียงคำว่า awful คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/04/2008 flood [en] การออกเสียงคำว่า flood คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/04/2008 friendly [en] การออกเสียงคำว่า friendly คะแนนโหวต 5 คะแนน
10/04/2008 cuisine [en] การออกเสียงคำว่า cuisine คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/04/2008 employee [en] การออกเสียงคำว่า employee คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/04/2008 codify [en] การออกเสียงคำว่า codify คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/04/2008 Condoleezza Rice [en] การออกเสียงคำว่า Condoleezza Rice คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 @ [en] การออกเสียงคำว่า @ คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/04/2008 Tiffany [en] การออกเสียงคำว่า Tiffany คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 Bugs Bunny [en] การออกเสียงคำว่า Bugs Bunny คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 IBM [en] การออกเสียงคำว่า IBM คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 Michael Jordan [en] การออกเสียงคำว่า Michael Jordan คะแนนโหวต -1 คะแนน
05/04/2008 Homer Simpson [en] การออกเสียงคำว่า Homer Simpson คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 hamster [en] การออกเสียงคำว่า hamster คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 integral [en] การออกเสียงคำว่า integral คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 ultimatum [en] การออกเสียงคำว่า ultimatum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 segue [en] การออกเสียงคำว่า segue คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 arboretum [en] การออกเสียงคำว่า arboretum คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/04/2008 Matthew McConaughey [en] การออกเสียงคำว่า Matthew McConaughey คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 Norfolk [en] การออกเสียงคำว่า Norfolk คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/04/2008 thence [en] การออกเสียงคำว่า thence คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/04/2008 game [en] การออกเสียงคำว่า game คะแนนโหวต 1 คะแนน