ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2011 нәресте [kk] การออกเสียง : нәресте 0 โหวต
13/05/2011 орыс [kk] การออกเสียง : орыс 0 โหวต
13/05/2011 қыз бала [kk] การออกเสียง : қыз бала 0 โหวต
13/05/2011 украин [kk] การออกเสียง : украин 0 โหวต
13/05/2011 түйеқұс [kk] การออกเสียง : түйеқұс 0 โหวต
13/05/2011 бұғы [kk] การออกเสียง : бұғы 0 โหวต
13/05/2011 Borat [kk] การออกเสียง : Borat 0 โหวต
13/05/2011 Karim Massimov [kk] การออกเสียง : Karim Massimov 0 โหวต
13/05/2011 ит [kk] การออกเสียง : ит 0 โหวต
13/05/2011 төсек рақатына бату [kk] การออกเสียง : төсек рақатына бату -1 โหวต
13/05/2011 шеше [kk] การออกเสียง : шеше -1 โหวต
13/05/2011 сотқарлану [kk] การออกเสียง : сотқарлану 0 โหวต
13/05/2011 бүркіт [kk] การออกเสียง : бүркіт 0 โหวต
13/05/2011 бозторғай [kk] การออกเสียง : бозторғай 0 โหวต
13/05/2011 шалдуарлану [kk] การออกเสียง : шалдуарлану 0 โหวต
13/05/2011 жапалақ [kk] การออกเสียง : жапалақ 0 โหวต
13/05/2011 баспақ [kk] การออกเสียง : баспақ 0 โหวต
13/05/2011 кит [kk] การออกเสียง : кит 0 โหวต
13/05/2011 сәуір [kk] การออกเสียง : сәуір 0 โหวต
13/05/2011 жексұрын [kk] การออกเสียง : жексұрын 0 โหวต
13/05/2011 бизон [kk] การออกเสียง : бизон 0 โหวต
13/05/2011 Украина [kk] การออกเสียง : Украина 0 โหวต
13/05/2011 Александр Винокуров [kk] การออกเสียง : Александр Винокуров 0 โหวต
13/05/2011 өрмекші [kk] การออกเสียง : өрмекші -1 โหวต
13/05/2011 өгіз [kk] การออกเสียง : өгіз -1 โหวต
13/05/2011 қой [kk] การออกเสียง : қой 0 โหวต
13/05/2011 әсем [kk] การออกเสียง : әсем 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/05/2011 апта [kk] การออกเสียง : апта 0 โหวต
13/05/2011 ақпан [kk] การออกเสียง : ақпан -1 โหวต
13/05/2011 мамыр [kk] การออกเสียง : мамыр 0 โหวต