ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/05/2011 Тренин [ru] Тренин การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 бенгалка [ru] бенгалка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 безынтересность [ru] безынтересность การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 ввивание [ru] ввивание การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] Языково (Ульяновская область) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 қоғам [kk] қоғам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 ұлу [kk] ұлу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 падалец [ru] падалец การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 упрашивать [ru] упрашивать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 Зайсан [ru] Зайсан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 словоупотребление [ru] словоупотребление การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 соңы [kk] соңы การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 жас қыз [kk] жас қыз การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 емен [kk] емен การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 ара [kk] ара การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 ұл [kk] ұл การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 белка [kk] белка การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 ақкіс [kk] ақкіс การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 Сона [kk] Сона การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 жез [kk] жез การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 боа [kk] боа การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 бала [kk] бала การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 өлең [kk] өлең การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 Ötkizbey [kk] Ötkizbey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] Andrey Golubev การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 бермеген [kk] бермеген การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 бала-шаға [kk] бала-шаға การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 жеркене [kk] жеркене การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 ақылсыз [kk] ақылсыз การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/05/2011 көктеке [kk] көктеке การออกเสียง 0คะแนนโหวต