ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2011 Тренин [ru] การออกเสียงคำว่า Тренин คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 бенгалка [ru] การออกเสียงคำว่า бенгалка คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 безынтересность [ru] การออกเสียงคำว่า безынтересность คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 ввивание [ru] การออกเสียงคำว่า ввивание คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] การออกเสียงคำว่า Языково (Ульяновская область) คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 қоғам [kk] การออกเสียงคำว่า қоғам คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 ұлу [kk] การออกเสียงคำว่า ұлу คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 падалец [ru] การออกเสียงคำว่า падалец คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 упрашивать [ru] การออกเสียงคำว่า упрашивать คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 Зайсан [ru] การออกเสียงคำว่า Зайсан คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 словоупотребление [ru] การออกเสียงคำว่า словоупотребление คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 соңы [kk] การออกเสียงคำว่า соңы คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 жас қыз [kk] การออกเสียงคำว่า жас қыз คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 емен [kk] การออกเสียงคำว่า емен คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 ара [kk] การออกเสียงคำว่า ара คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 ұл [kk] การออกเสียงคำว่า ұл คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 белка [kk] การออกเสียงคำว่า белка คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 ақкіс [kk] การออกเสียงคำว่า ақкіс คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 Сона [kk] การออกเสียงคำว่า Сона คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 жез [kk] การออกเสียงคำว่า жез คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 боа [kk] การออกเสียงคำว่า боа คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 бала [kk] การออกเสียงคำว่า бала คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 өлең [kk] การออกเสียงคำว่า өлең คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 Ötkizbey [kk] การออกเสียงคำว่า Ötkizbey คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] การออกเสียงคำว่า Andrey Golubev คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 бермеген [kk] การออกเสียงคำว่า бермеген คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 бала-шаға [kk] การออกเสียงคำว่า бала-шаға คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 жеркене [kk] การออกเสียงคำว่า жеркене คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 ақылсыз [kk] การออกเสียงคำว่า ақылсыз คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/05/2011 көктеке [kk] การออกเสียงคำว่า көктеке คะแนนโหวต 0 คะแนน