ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2011 Тренин [ru] การออกเสียง : Тренин 0 โหวต
13/05/2011 бенгалка [ru] การออกเสียง : бенгалка 0 โหวต
13/05/2011 безынтересность [ru] การออกเสียง : безынтересность 0 โหวต
13/05/2011 ввивание [ru] การออกเสียง : ввивание 0 โหวต
13/05/2011 Языково (Ульяновская область) [ru] การออกเสียง : Языково (Ульяновская область) 0 โหวต
13/05/2011 қоғам [kk] การออกเสียง : қоғам 0 โหวต
13/05/2011 ұлу [kk] การออกเสียง : ұлу 0 โหวต
13/05/2011 падалец [ru] การออกเสียง : падалец 0 โหวต
13/05/2011 упрашивать [ru] การออกเสียง : упрашивать 0 โหวต
13/05/2011 Зайсан [ru] การออกเสียง : Зайсан 0 โหวต
13/05/2011 словоупотребление [ru] การออกเสียง : словоупотребление 0 โหวต
13/05/2011 соңы [kk] การออกเสียง : соңы 0 โหวต
13/05/2011 жас қыз [kk] การออกเสียง : жас қыз 0 โหวต
13/05/2011 емен [kk] การออกเสียง : емен 0 โหวต
13/05/2011 ара [kk] การออกเสียง : ара 0 โหวต
13/05/2011 ұл [kk] การออกเสียง : ұл 0 โหวต
13/05/2011 белка [kk] การออกเสียง : белка 0 โหวต
13/05/2011 ақкіс [kk] การออกเสียง : ақкіс 0 โหวต
13/05/2011 Сона [kk] การออกเสียง : Сона 0 โหวต
13/05/2011 жез [kk] การออกเสียง : жез 0 โหวต
13/05/2011 боа [kk] การออกเสียง : боа 0 โหวต
13/05/2011 бала [kk] การออกเสียง : бала 0 โหวต
13/05/2011 өлең [kk] การออกเสียง : өлең 0 โหวต
13/05/2011 Ötkizbey [kk] การออกเสียง : Ötkizbey 0 โหวต
13/05/2011 Andrey Golubev [kk] การออกเสียง : Andrey Golubev 0 โหวต
13/05/2011 бермеген [kk] การออกเสียง : бермеген 0 โหวต
13/05/2011 бала-шаға [kk] การออกเสียง : бала-шаға 0 โหวต
13/05/2011 жеркене [kk] การออกเสียง : жеркене 0 โหวต
13/05/2011 ақылсыз [kk] การออกเสียง : ақылсыз 0 โหวต
13/05/2011 көктеке [kk] การออกเสียง : көктеке 0 โหวต