ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2011 Monsieur [fr] การออกเสียงคำว่า Monsieur คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/05/2011 bonjour [fr] การออกเสียงคำว่า bonjour คะแนนโหวต -2 คะแนน
12/05/2011 au revoir ! [fr] การออกเสียงคำว่า au revoir ! คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 Gerber [fr] การออกเสียงคำว่า Gerber คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 germer [fr] การออกเสียงคำว่า germer คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 gibet [fr] การออกเสียงคำว่า gibet คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 glucide [fr] การออกเสียงคำว่า glucide คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 globaux [fr] การออกเสียงคำว่า globaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 glorieuse [fr] การออกเสียงคำว่า glorieuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 glaise [fr] การออกเสียงคำว่า glaise คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 glapir [fr] การออกเสียงคำว่า glapir คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/05/2011 gisement [fr] การออกเสียงคำว่า gisement คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 glacial [fr] การออกเสียงคำว่า glacial คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 Gitane [fr] การออกเสียงคำว่า Gitane คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 goût [fr] การออกเสียงคำว่า goût คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/05/2011 goutter [fr] การออกเสียงคำว่า goutter คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 gogo [fr] การออกเสียงคำว่า gogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 gonflé [fr] การออกเสียงคำว่า gonflé คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 glossaire [fr] การออกเสียงคำว่า glossaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 μ [fr] การออกเสียงคำว่า μ คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 France [fr] การออกเสียงคำว่า France คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/05/2011 se cacher [fr] การออกเสียงคำว่า se cacher คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 nationalites [fr] การออกเสียงคำว่า nationalites คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 Ateliers [fr] การออกเสียงคำว่า Ateliers คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 dévidoir [fr] การออกเสียงคำว่า dévidoir คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2011 aisé [fr] การออกเสียงคำว่า aisé คะแนนโหวต 0 คะแนน