ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/05/2011 Monsieur [fr] Monsieur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/05/2011 bonjour [fr] bonjour การออกเสียง -2คะแนนโหวต
12/05/2011 au revoir ! [fr] au revoir ! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 Gerber [fr] Gerber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 germer [fr] germer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 gibet [fr] gibet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 glucide [fr] glucide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 globaux [fr] globaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 glorieuse [fr] glorieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 glaise [fr] glaise การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 glapir [fr] glapir การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/05/2011 gisement [fr] gisement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 glacial [fr] glacial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 Gitane [fr] Gitane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 goût [fr] goût การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/05/2011 goutter [fr] goutter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 gogo [fr] gogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 gonflé [fr] gonflé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 glossaire [fr] glossaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 μ [fr] μ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 France [fr] France การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/05/2011 se cacher [fr] se cacher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 nationalites [fr] nationalites การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 Ateliers [fr] Ateliers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 dévidoir [fr] dévidoir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/05/2011 aisé [fr] aisé การออกเสียง 0คะแนนโหวต