สมาชิก:

Gudrun

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Gudrun

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2013 Ína [is] การออกเสียง : Ína 0 โหวต
31/08/2013 Íma [is] การออกเสียง : Íma 0 โหวต
31/08/2013 Írak [is] การออกเสียง : Írak 0 โหวต
31/08/2013 Írena [is] การออกเสียง : Írena 0 โหวต
31/08/2013 Íren [is] การออกเสียง : Íren 0 โหวต
31/08/2013 Írunn [is] การออกเสียง : Írunn 0 โหวต
31/08/2013 Ísadóra [is] การออกเสียง : Ísadóra 0 โหวต
31/08/2013 Ísabel [is] การออกเสียง : Ísabel 0 โหวต
31/08/2013 Ísalind [is] การออกเสียง : Ísalind 0 โหวต
31/08/2013 Ísar [is] การออกเสียง : Ísar 0 โหวต
31/08/2013 Ísey [is] การออกเสียง : Ísey 0 โหวต
31/08/2013 Ísgerður [is] การออกเสียง : Ísgerður 1 โหวต
31/08/2013 Íshildur [is] การออกเสียง : Íshildur 0 โหวต
31/08/2013 Ísdís [is] การออกเสียง : Ísdís 0 โหวต
31/08/2013 Íshólm [is] การออกเสียง : Íshólm 0 โหวต
31/08/2013 Ísfold [is] การออกเสียง : Ísfold 0 โหวต
31/08/2013 Ísleifur [is] การออกเสียง : Ísleifur 0 โหวต
31/08/2013 Ísis [is] การออกเสียง : Ísis 0 โหวต
31/08/2013 Íslaug [is] การออกเสียง : Íslaug 0 โหวต
31/08/2013 Ísmael [is] การออกเสียง : Ísmael 0 โหวต
31/08/2013 Ísrael [is] การออกเสียง : Ísrael 0 โหวต
31/08/2013 Ísólfur [is] การออกเสียง : Ísólfur 0 โหวต
31/08/2013 Íunn [is] การออกเสียง : Íunn 0 โหวต
31/08/2013 Íva [is] การออกเสียง : Íva 0 โหวต
31/08/2013 Óla [is] การออกเสียง : Óla 0 โหวต
31/08/2013 Ísrún [is] การออกเสียง : Ísrún 0 โหวต
31/08/2013 Ólafína [is] การออกเสียง : Ólafína 0 โหวต
31/08/2013 Ísól [is] การออกเสียง : Ísól 0 โหวต
31/08/2013 Ólavía [is] การออกเสียง : Ólavía 0 โหวต
31/08/2013 Óli [is] การออกเสียง : Óli 0 โหวต