ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/12/2016 2077 [es] การออกเสียง : 2077 0 โหวต
05/12/2016 Rias Baixas [es] การออกเสียง : Rias Baixas 0 โหวต
05/12/2016 Donostia [es] การออกเสียง : Donostia 0 โหวต
05/12/2016 requirir [gl] การออกเสียง : requirir 0 โหวต
05/12/2016 resurxir [gl] การออกเสียง : resurxir 0 โหวต
05/12/2016 restrinxir [gl] การออกเสียง : restrinxir 0 โหวต
05/12/2016 rexurdir [gl] การออกเสียง : rexurdir 0 โหวต
05/12/2016 suxerir [gl] การออกเสียง : suxerir 0 โหวต
05/12/2016 tinxir [gl] การออกเสียง : tinxir 0 โหวต
05/12/2016 teledirixir [gl] การออกเสียง : teledirixir 0 โหวต
05/12/2016 urxir [gl] การออกเสียง : urxir 0 โหวต
05/12/2016 Guipúscoa [gl] การออกเสียง : Guipúscoa 0 โหวต
05/12/2016 Xamaica [gl] การออกเสียง : Xamaica 0 โหวต
05/12/2016 Pravia [gl] การออกเสียง : Pravia 0 โหวต
05/12/2016 Substantiva [gl] การออกเสียง : Substantiva 0 โหวต
05/12/2016 Rioxa [gl] การออกเสียง : Rioxa 0 โหวต
05/12/2016 inhóspito [gl] การออกเสียง : inhóspito 0 โหวต
05/12/2016 verbo [gl] การออกเสียง : verbo 0 โหวต
05/12/2016 Xudas [gl] การออกเสียง : Xudas 0 โหวต
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] การออกเสียง : Iago Bouzón 0 โหวต
05/12/2016 está [gl] การออกเสียง : está 0 โหวต
05/12/2016 estamos [gl] การออกเสียง : estamos 0 โหวต
05/12/2016 estou [gl] การออกเสียง : estou 0 โหวต
05/12/2016 estás [gl] การออกเสียง : estás 0 โหวต
05/12/2016 estades [gl] การออกเสียง : estades 0 โหวต
05/12/2016 están [gl] การออกเสียง : están 0 โหวต
05/12/2016 estiven [gl] การออกเสียง : estiven 0 โหวต
05/12/2016 estiveches [gl] การออกเสียง : estiveches 0 โหวต
05/12/2016 estivemos [gl] การออกเสียง : estivemos 0 โหวต
05/12/2016 estivestes [gl] การออกเสียง : estivestes 0 โหวต