ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/12/2016 2077 [es] 2077 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Rias Baixas [es] Rias Baixas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Donostia [es] Donostia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 requirir [gl] requirir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 resurxir [gl] resurxir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 restrinxir [gl] restrinxir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 rexurdir [gl] rexurdir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 suxerir [gl] suxerir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 tinxir [gl] tinxir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 teledirixir [gl] teledirixir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 urxir [gl] urxir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Guipúscoa [gl] Guipúscoa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Xamaica [gl] Xamaica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Pravia [gl] Pravia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Substantiva [gl] Substantiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Rioxa [gl] Rioxa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 inhóspito [gl] inhóspito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 verbo [gl] verbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Xudas [gl] Xudas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] Iago Bouzón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 está [gl] está การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estamos [gl] estamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estou [gl] estou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estás [gl] estás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estades [gl] estades การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 están [gl] están การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estiven [gl] estiven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estiveches [gl] estiveches การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estivemos [gl] estivemos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/12/2016 estivestes [gl] estivestes การออกเสียง 0คะแนนโหวต