ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/12/2016 2077 [es] การออกเสียงคำว่า 2077 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Rias Baixas [es] การออกเสียงคำว่า Rias Baixas คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Donostia [es] การออกเสียงคำว่า Donostia คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 requirir [gl] การออกเสียงคำว่า requirir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 resurxir [gl] การออกเสียงคำว่า resurxir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 restrinxir [gl] การออกเสียงคำว่า restrinxir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 rexurdir [gl] การออกเสียงคำว่า rexurdir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 suxerir [gl] การออกเสียงคำว่า suxerir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 tinxir [gl] การออกเสียงคำว่า tinxir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 teledirixir [gl] การออกเสียงคำว่า teledirixir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 urxir [gl] การออกเสียงคำว่า urxir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Guipúscoa [gl] การออกเสียงคำว่า Guipúscoa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Xamaica [gl] การออกเสียงคำว่า Xamaica คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Pravia [gl] การออกเสียงคำว่า Pravia คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Substantiva [gl] การออกเสียงคำว่า Substantiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Rioxa [gl] การออกเสียงคำว่า Rioxa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 inhóspito [gl] การออกเสียงคำว่า inhóspito คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 verbo [gl] การออกเสียงคำว่า verbo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Xudas [gl] การออกเสียงคำว่า Xudas คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] การออกเสียงคำว่า Iago Bouzón คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 está [gl] การออกเสียงคำว่า está คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estamos [gl] การออกเสียงคำว่า estamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estou [gl] การออกเสียงคำว่า estou คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estás [gl] การออกเสียงคำว่า estás คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estades [gl] การออกเสียงคำว่า estades คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 están [gl] การออกเสียงคำว่า están คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estiven [gl] การออกเสียงคำว่า estiven คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estiveches [gl] การออกเสียงคำว่า estiveches คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estivemos [gl] การออกเสียงคำว่า estivemos คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/12/2016 estivestes [gl] การออกเสียงคำว่า estivestes คะแนนโหวต 0 คะแนน