ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2012 telefoneado [es] การออกเสียง : telefoneado 0 โหวต
07/12/2012 clasificada [es] การออกเสียง : clasificada 0 โหวต