ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/10/2014 Curzola [it] การออกเสียงคำว่า Curzola คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Torrette [it] การออกเสียงคำว่า Torrette คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 bipode [it] การออกเสียงคำว่า bipode คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Asprinio [it] การออกเสียงคำว่า Asprinio คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Nerello Cappuccio [it] การออกเสียงคำว่า Nerello Cappuccio คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 autosoma [it] การออกเสียงคำว่า autosoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Marsigliana Nera [it] การออกเสียงคำว่า Marsigliana Nera คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Metodo Tradizionale [it] การออกเสียงคำว่า Metodo Tradizionale คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 bisso [it] การออกเสียงคำว่า bisso คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 bissò [it] การออกเสียงคำว่า bissò คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 degustazioni [it] การออกเสียงคำว่า degustazioni คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 uva di Troia [it] การออกเสียงคำว่า uva di Troia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Luxor [it] การออกเสียงคำว่า Luxor คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 uva rara [it] การออกเสียงคำว่า uva rara คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Moscato Giallo [it] การออกเสียงคำว่า Moscato Giallo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2014 Vino da Pasto [it] การออกเสียงคำว่า Vino da Pasto คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 lamellibranchi [it] การออกเสียงคำว่า lamellibranchi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 ematochezia [it] การออกเสียงคำว่า ematochezia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 pleurodesi [it] การออกเสียงคำว่า pleurodesi คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/08/2014 Ciani [it] การออกเสียงคำว่า Ciani คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 ulotrichia [it] การออกเสียงคำว่า ulotrichia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 ulotrico [it] การออกเสียงคำว่า ulotrico คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 lissotrico [it] การออกเสียงคำว่า lissotrico คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 lissotrichia [it] การออกเสียงคำว่า lissotrichia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 linfadenectomia [it] การออกเสียงคำว่า linfadenectomia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 tricobezoario [it] การออกเสียงคำว่า tricobezoario คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 bezoario [it] การออกเสียงคำว่า bezoario คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 sanno [it] การออกเสียงคำว่า sanno คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 tumorectomia [it] การออกเสียงคำว่า tumorectomia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2014 imbambolare [it] การออกเสียงคำว่า imbambolare คะแนนโหวต 0 คะแนน