ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/10/2014 Curzola [it] Curzola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Torrette [it] Torrette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 bipode [it] bipode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Asprinio [it] Asprinio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Nerello Cappuccio [it] Nerello Cappuccio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 autosoma [it] autosoma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Marsigliana Nera [it] Marsigliana Nera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Metodo Tradizionale [it] Metodo Tradizionale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 bisso [it] bisso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 bissò [it] bissò การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 degustazioni [it] degustazioni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 uva di Troia [it] uva di Troia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Luxor [it] Luxor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 uva rara [it] uva rara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Moscato Giallo [it] Moscato Giallo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/10/2014 Vino da Pasto [it] Vino da Pasto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 lamellibranchi [it] lamellibranchi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 ematochezia [it] ematochezia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 pleurodesi [it] pleurodesi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/08/2014 Ciani [it] Ciani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 ulotrichia [it] ulotrichia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 ulotrico [it] ulotrico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 lissotrico [it] lissotrico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 lissotrichia [it] lissotrichia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 linfadenectomia [it] linfadenectomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 tricobezoario [it] tricobezoario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 bezoario [it] bezoario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 sanno [it] sanno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 tumorectomia [it] tumorectomia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2014 imbambolare [it] imbambolare การออกเสียง 0คะแนนโหวต