ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/03/2011 Vojtěch Živný [cs] การออกเสียง : Vojtěch Živný 0 โหวต
28/02/2011 Arnošt Lustig [cs] การออกเสียง : Arnošt Lustig 0 โหวต
28/02/2011 Krušovice [cs] การออกเสียง : Krušovice 0 โหวต
28/02/2011 veverka [cs] การออกเสียง : veverka 0 โหวต
28/02/2011 liška [cs] การออกเสียง : liška 0 โหวต
28/02/2011 Lída Baarová [cs] การออกเสียง : Lída Baarová 0 โหวต